Variabele: Situatie van het dossier

Een verbetering voorstellen

Naam

Situatie van het dossier

Afkorting

CSIT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of de verzekeraar bij ontvangst van de ongevalaangifte deze aangifte aanvaardt, weigert of oordeelt dat er twijfel is en een onderzoek uitvoert om een definitieve beslissing te nemen. Dit is een code van ontvankelijkheid.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " CSIT " voor de periode vóór 01/01/2005. Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
A Aanvaard 01/01/2017 - ∞
D Twijfelachtig 01/01/2017 - ∞
R Geweigerd 01/01/2017 - ∞
ZAdministratieve vergissing 01/01/2017 - ∞