Variabele: Weigering door de verzekeraar

Een verbetering voorstellen

Naam

Weigering door de verzekeraar

Afkorting

CMOTIFREFUS

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt de reden aan van de weigering van de arbeidsongevallenverzekeraar om de feiten als een arbeidsongeval te beschouwen.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1

Internationale compatibiliteit

/