Variabele: Werknemerscode RSZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerscode RSZ

Afkorting

CONSS

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De werknemerscode identificeert het type werknemer: bedienden, arbeiders, gesubventioneerde contractuelen, artiesten, ... De werknemerscode bepaalt in combinatie met de werkgeverscode welke socialezekerheidsbijdragen de werkgever aan de RSZ moet betalen.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
010gepensioneerd slachtoffer 01/01/2017 - ∞
013benadeelde jongeren (arbeiders) 01/01/2017 - ∞
015arbeiders en gelijkgestelden 01/01/2017 - ∞
016mijnwerkers 01/01/2017 - ∞
027leerplichtigen (werklieden en stagiairs) 01/01/2017 - ∞
035Leerlingen en gelijkgestelden - handarbeiders tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden F1 01/07/2019 - ∞
041dienstboden (vóór 01/04/1983) 01/01/2017 - ∞
045dienstboden (01/04/1983) 01/01/2017 - ∞
050handarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob 01/10/2017 - ∞
439leerlingen en gelijkgestelde hoofdarbeiders tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden F1. 01/10/2017 - ∞
450hoofdarbeiders tewerkgesteld in het kader van een flexijob 01/01/2018 - ∞
487leerplichtigen (bedienden en stagiairs) 01/01/2017 - ∞
493artsen in opleiding als specialist en benadeelde jongeren (bedienden) 01/01/2017 - ∞
494bezoldigde sportbeoe-fenaars (AO vóór 01/01/1998) 01/01/2017 - ∞
495bedienden en onthaalhouders 01/01/2017 - ∞
675statutaire werknemers 01/01/2017 - ∞
848arbeiders in opleiding niet onderworpen aan de RSZ (F1/F2) 01/04/2019 - ∞
849bedienden in opleiding niet onderworpen aan de RSZ (F1/F2) 01/10/2017 - ∞
888indien tijdelijk niet gekend 01/01/2017 - ∞
999indien niet onderworpen 01/01/2017 - ∞