Variabele: Aansluitingsnummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Aansluitingsnummer

Afkorting

Aansluitingsnummer

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Alle instellingen die pensioenvoordelen betalen, zijn er wettelijk toe verplicht deze mee te delen aan het Pensioenkadaster. De pensioeninstellingen die een aangifte indienen bij het PK, krijgen een aansluitingsnummer toegekend door het RIZIV.

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Sinds 1 juli 2003 heeft iedere onderneming of vestigingseenheid een nieuw uniek ondernemingsnummer (KBO nummer). Vanaf 1 januari 2005 gebeurt de identificatie van de instellingen niet alleen op basis van het aansluitingsnummer, maar op basis van het KBO nummer. Dit uniek nummer is toegekend door de KruispuntBank der Ondernemingen en bestaat uit 10 cijfers.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/