Variabele: Code bijzondere regels

Een verbetering voorstellen

Naam

Code bijzondere regels

Afkorting

Code_bijzondere_regels

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Bijzondere regel(s) waarmee rekening werd gehouden voor de betaling van een pensioenrecht

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De bijzondere regels kunnen in combinatie met elkaar voorkomen. In deze gevallen worden de verschillende codes achter elkaar geregistreerd in hetzelfde veld. De code '0102' bijvoorbeeld duidt op code 01 en code 02.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Niet van toepassing 01/04/2016 - ∞
01Toekenning van minimumpensioen (openbare sector) 01/04/2016 - ∞
02Beperking van het absoluut plafond (openbare sector) 01/04/2016 - ∞
03Vermindering van het pensioen ingevolge cumul met een beroepsactiviteit 01/04/2016 - ∞
04Opschorting van het pensioen ingevolge cumul met een beroepsactiviteit, een vervangingsinkomen of een sociaal voordeel of ingeval van een sanctie 01/04/2016 - ∞
05Cumul tussen een rustpensioen en een overlevingspensioen 01/04/2016 - ∞
06Cumul met pensioenrechten op naam van de echtgenoot 01/04/2016 - ∞
07Verblijfs- en nationaliteitsvoorwaarden 01/04/2016 - ∞
08Burgerlijke stand 01/04/2016 - ∞
09Cumul buitenlandse pensioenen die een nulbetaling rechtvaardigen 01/04/2016 - ∞
10Andere reden 01/04/2016 - ∞
11Pensioenbonus 01/01/2018 - ∞