Variabele: Geboortedatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Geboortedatum

Afkorting

geboorte_datum_c

Thema

Pensioenen, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Geboortedatum van de betrokkene

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 is het Rijksregister de originele bron van deze variabele. Het is dus aangewezen vanaf 2003 de originele bron te raadplegen voor deze informatie.

Internationale compatibiliteit

/