Variabele: INSZ van de medebegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ van de medebegunstigde

Afkorting

INSZ_mede_begunstigde

Thema

Pensioenen, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Medebegunstigde van een pensioenrecht in geval van een echtscheiding

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.
  • Het INSZ nummer komt in de meeste gevallen overeen met het rijkregisternummer. Voor personen die niet over een rijksregisternummer beschikken, werd een gecodeerd KSZ nummer (bisregister-of terregisternummer) bepaald. Het gaat hierbij om mensen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister maar wel gekend zijn bij de sociale zekerheid.
  • Een uit de echt gescheiden persoon heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer van de gewezen echtgenoot.
  • Tot en met 2003 werd in dit geval slechts één pensioenrecht geregistreerd in het Pensioenkadaster, maar gebeurde er een betaling aan twee personen namelijk de hoofdbegunstigde en de medebegunstigde.
  • Vanaf december 2003 worden twee aparte rechten geopend in het Pensioenkadaster voor echtgescheidenen en heeft de variabele 'INSZ_mede_begunstigde' dus geen betekenis meer.

Internationale compatibiliteit

/