Variabele: Leeftijd van oppensioenstelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Leeftijd van oppensioenstelling

Afkorting

Age_PNR

Thema

Pensioenen, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

De leeftijdsgrens voor ambtenaren, dit wil zeggen de leeftijd waarboven een personeelslid statutair niet meer in dienst kan blijven, is 65 jaar zowel voor mannen als voor vrouwen. De ambtenaar mag echter zijn opruststelling reeds vragen vanaf 60 jaar op voorwaarde dat hij ten minste 5 dienstjaren telt en in aanmerking komende diensten of periodes van na 31 december 1976 kan laten gelden.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_CARRIERE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De leeftijdsgrens kan voor sommige categorieën hoger (bv. magistraten) of lager (bv. militairen) liggen. Een pensioen toegekend wegens lichamelijke ongeschiktheid kan op gelijk welke leeftijd ingaan.
  • Een leeftijdscomplement wordt toegekend aan de personeelsleden van de openbare sector die hun loopbaan verlengen tot na de leeftijd van 60 jaar. Het complement komt overeen met een percentage van het jaarlijks nominaal pensioenbedrag. Dit percentage is variabel naargelang de leeftijd.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/