Naam

Maand

Afkorting

Maand

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Maand van betaling

Bron

DWH_SDPSP_SFP_PENSIONS

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Een pensioenbestand van een bepaalde maand omvat alle pensioenen die werden betaald voor die (referentie)maand. De betalingsmaand is bijgevolg een aparte variabele in het bestand.
  • Wanneer het gaat om een voorafbetaling (betaling op het begin van de maand) wordt de maand gevolgd door "00", gaat het om een achterafbetaling (betaling op het einde van de maand) wordt de maand gevolgd door "33". Het bestand bevat ook betalingen die de exacte dag van betaling weergeven, voorafgegaan door de maand. Het gaat hier om achterstallen of regularisaties en het vakantiegeld, dat wordt uitbetaald in de maand mei.
  • De pensioenen zijn steeds maandelijks, er zijn geen trimestriële, halfjaarlijkse of jaarlijkse pensioenen.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/