Variabele: Aanvraagdatum erkenning van de handicap

Een verbetering voorstellen

Naam

Aanvraagdatum erkenning van de handicap

Afkorting

date_dem_orig_med

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De datum waarop de aanvraag voor erkenning van de handicap werd ingediend bij de FOD SZ.

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De aanvraagdatum van de erkenning van de handicap kan na de begindatum van de erkenning van de handicap liggen in volgende gevallen: (1) verhoogde kinderbijslag: er wordt tot maximum 5 jaar terug nagegaan of de handicap al aanwezig was bij het kind, en (2) IT/IVT en THAB: in het geval van een nieuwe aanvraag kan met terugwerkende kracht worden nagegaan of de handicap reeds bestond voor de aanvraagdatum. Bijvoorbeeld als de aanvrager aantoont dat hij enkele maanden geleden het slachtoffer was van een ongeval. In deze gevallen gaat men normaal tot maximaal 3 maanden terug.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet, Verhoogde KB nieuwe wet, IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/