Naam

Bedrag

Afkorting

montant

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Theoretisch bedrag voor de betrokken betalingsperiode

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit bedrag is het theoretisch maandelijks geïndexeerd bedrag. Wanneer dit bedrag verandert wordt er een nieuwe observatielijn gecreëerd.
  • Dit bedrag kan 0 zijn indien er geen recht is vastgesteld voor de betrokken periode of indien het recht is afgeschaft met terugwerkende kracht en er een schuld bestaat.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/