Variabele: Begindatum betalingsperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum betalingsperiode

Afkorting

per_start_pay

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Begindatum betalingsperiode waarop de betaling betrekking heeft

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Er wordt een nieuwe betalingsperiode geregistreerd vanaf het moment dat er een nieuw theoretisch recht wordt vastgesteld op basis van een nieuwe beslissing of wanneer het bestaand recht theoretisch wordt geactualiseerd via een verhoging van de barema's of wanneer het bestaand recht wordt geactualiseerd wegens indexering.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/