Variabele: Bijzondere tegemoetkoming

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijzondere tegemoetkoming

Afkorting

alloc_speciales

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Percentage invaliditeit dat is toegekend voor een geestelijke handicap aan de volwassene

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze uitkering werd toegekend aan personen met een geestelijke handicap.
  • Van 1969 (KB 17/11/69) tot 1974 (KB 24/12/74) was de bijzondere tegemoetkoming niet afhankelijk van het percentage van de invaliditeit. Vanaf 1974 was deze tegemoetkoming afhankelijk van het percentage van de invaliditeit en was de hoogte van de uitkering gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met % van deze variabele.
  • Deze variabele is van toepassing voor: oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/