Variabele: Gewone tegemoetkoming

Een verbetering voorstellen

Naam

Gewone tegemoetkoming

Afkorting

alloc_ordinaires

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Percentage invaliditeit dat is toegekend voor een lichamelijke handicap aan de volwassene

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze uitkering werd toegekend aan personen met een lichamelijke handicap.
  • Om aanspraak te maken op deze tegemoetkoming moet door een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 30% getroffen zijn. Deze gewone tegemoetkoming werd in de oude regeling toegekend aan niet-gepensioneerden.
  • De hoogte van de uitkering is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met % van deze variabele.
  • Deze variabele is van toepassing voor: oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/