Variabele: Ongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Ongeschiktheid

Afkorting

incapacite

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Percentage van de ongeschiktheid van het kind

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De variabelen "ongeschiktheid" en "aantal punten zelfredzaamheid" vormen een eenheid binnen het systeem van de verhoogde kinderbijslag - oude wetgeving. Een kind moet minstens 66% ongeschikt zijn om het recht op verhoogde kinderbijslag te openen. In dat geval is er een basisbedrag aan verhoogde tegemoetkoming. Deze uitkering kan nog verhoogd worden van zodra het kind een score van 4 of meer haalt op de zelfredzaamheidschaal.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00< 66% 01/01/2002 - ∞
02>= 66% en < 80% 01/01/2002 - ∞
03>= 80% 01/01/2002 - ∞