Variabele: Onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen

Een verbetering voorstellen

Naam

Onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen

Afkorting

incap_eff_trav

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Onmogelijkheid van het kind om een beroep uit te oefenen

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De variabele wordt gebruikt voor het eventueel doorbetalen van de gewone kinderbijslag na de leeftijd van 25 jaar, aan personen met een handicap die geboren zijn voor 30/06/1966. Deze personen zijn echter enkel opgenomen in dit bestand indien door tussenkomst van de DG Personen met een Handicap een controle voor de erkenning van de handicap van dit recht werd uitgevoerd. Deze indicator geeft niet aan of het individu ook effectief een betaling ontvangt, aangezien de betaling in dit geval wordt uitgevoerd door een andere instelling (i.e. de RKW of het RSVZ).
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 01/01/2002 - ∞
1Ja 01/01/2002 - ∞