Variabele: Pijler 1

Een verbetering voorstellen

Naam

Pijler 1

Afkorting

pillier_un

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Het aantal punten dat het kind scoort voor de gevolgen van de aandoening op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De mogelijke waarden voor deze variabelen zijn: 1, 2, 3, 4 en 5.
  • Om de som van het aantal punten van de 3 pijlers te berekenen, moeten de waarden van deze variabelen als volgt worden omgezet: 1 => 0; 2 => 1; 3 => 2; 4 => 4; 5 => 6.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB nieuwe wet. Indien deze variabele niet van toepassing is, krijgt ze de waarde "0".

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Lichamelijke ongeschiktheid is minder dan 25% 01/01/2002 - ∞
2Lichamelijke ongeschiktheid is 25% of meer maar minder dan 50% 01/01/2002 - ∞
3Lichamelijke ongeschiktheid is 50% of meer maar minder dan 66% 01/01/2002 - ∞
4Lichamelijke ongeschiktheid is 66% of meer maar minder dan 80% 01/01/2002 - ∞
5Lichamelijke ongeschiktheid is 80% of meer 01/01/2002 - ∞