Variabele: Totaal parameters op 18 of 15 voor oude wet

Een verbetering voorstellen

Naam

Totaal parameters op 18 of 15 voor oude wet

Afkorting

total_param_anc_legis

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De totale score van de volwassenen op de 5 of 6 criteria op 15 of 18

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De score op deze variabele kan gaan van 0 tot 15 of 18, afhankelijk van de betrokken wetgeving.
  • Indien de score op deze variabele minstens 7 is, wordt de erkenning van de handicap toegekend. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er ook recht is op een integratietegemoetkoming, wat afhankelijk is van andere parameters zoals inkomen.
  • Het aantal punten bepaalt de categorie van erkenning van de handicap. De categorieën bij IT en THAB zijn als volgt ingedeeld: categorie I: 7-8 punten; categorie II: 9-11 punten; categorie III: 12-14 punten; categorie IV: 15-16 punten; categorie V: 17-18 punten. Iedere categorie bepaalt een maximumbedrag dat men kan ontvangen als integratietegemoetkoming of THAB. Om de exacte uitkering te bepalen houdt men rekening met het inkomen van het huishouden.
  • Bij de oude wetgeving werden de categorieën voor de tegemoetkoming voor hulp van derden als volgt ingedeeld: categorie I: 6-8 punten; categorie II: 9-11 punten; categorie III: 12-15 punten. De tegemoetkoming voor hulp van derden in het kader van de oude wetgeving is in dit bestand enkel opgenomen indien deze samenhangt met een gewone of een bijzondere tegemoetkoming.
  • Deze variabele is van toepassing voor: IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/