Variabele: Totaal pijlers op 36

Een verbetering voorstellen

Naam

Totaal pijlers op 36

Afkorting

total_pilliers

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Totale score van het kind op de 3 pijlers

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De score op deze variabele kan gaan van 0 tot 36.
  • Het bedrag van de verhoogde kinderbijslag - nieuwe wetgeving is afhankelijk van de ernst van de gevolgen van de aandoening. Deze bedragen worden niet uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid maar door de kinderbijslagfondsen.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB nieuwe wet. Indien deze variabele niet van toepassing is, krijgt ze de waarde "0".

Internationale compatibiliteit

/