Naam

Bedrag

Afkorting

bedrag

Thema

/

Definitie/omschrijving

In geval van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid is de dagelijkse vergoeding gelijk aan 90 % van het gemiddeld dagloon. In geval van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt een vergoeding betaald ter compensatie van het loonverlies.

In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid gaat het om een jaarlijkse vergoeding die berekend wordt op basis van het ongeschiktheidspercentage (van 1 tot 100 %) en het basisloon.

Er wordt een vergoeding uitgekeerd bij verwijdering van de arbeidsplaats.

Er wordt een vergoeding uitgekeerd in geval van overlijden.

Er worden ook bijkomende uitkeringen toegekend indien de hulp van een derde noodzakelijk blijkt.

Het remgeld wordt terugbetaald voor de kosten van artsen, chirurgen, zorg, apotheken, prothesen en orthopedie.

De kosten voor bepaalde preventieve vaccins (waarvan de lijst vastgesteld is bij het KB van 28 juni 1983) worden terugbetaald.

Dit bedrag wordt uitgedrukt in euro.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De vergoedingen voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 16 % zijn niet gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De vergoedingen voor een arbeidsongeschiktheid die hoger is dan 16 % worden geïndexeerd op hetzelfde moment als de andere sociale uitkeringen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/