Variabele: Begindatum van de periode

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum van de periode

Afkorting

beg_periode_datum

Thema

/

Definitie/omschrijving

Duidt het begin aan van de periode waarop de gegevens betrekking hebben. Voor gewone uitkeringen gaat het om de maand, voor achterstallen gaat het om een trimester of een gedeelte van een trimester.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/