Naam

Beroep

Afkorting

beroep_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Aanduiding van het beroep dat uitgeoefend werd bij de laatste blootstelling aan het beroepsrisico.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Geldt uitsluitend voor de enkele beroepen die opgenomen zijn in de variabelenlijst.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
[blanco]Onbekend 01/01/2001 - 31/12/2016
0Architecten, ingenieurs en meetkundigen 01/01/2001 - 31/12/2016
1Architecten en stedebouwkundigen 01/01/2001 - 31/12/2016
101Bedrijfsleiders (Prive) niet in dienstverband 01/01/2009 - 30/06/2009
103Bedrijfsleiders in de bouwsector 01/01/2002 - 31/12/2016
109N.E.V Bedrijfsleiders 01/01/2008 - 31/03/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
11Scheikundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2001 - 31/12/2016
111Directeurs en Hoger kader (Prive) in dienstverband 01/01/2001 - 31/12/2016
112Directeurs en Hoger kaderpersoneel in dienstverband handel 01/01/2001 - 31/12/2016
114Directeurs, Hoger kader in Niet-Gouvernementele Organisaties (N.G.O) 01/01/2001 - 31/12/2016
116Groepschefs van personeel in de handel 01/01/2001 - 31/12/2016
118Groepschefs bureaupersoneel in de privesector 01/01/2001 - 31/12/2016
119Directiesecretarissen 01/04/2005 - 31/03/2007
122Directeurs en bestuursleden van het openbaar bestuur 01/01/2006 - 30/09/2006
123Hoger administratief personeel (Openbaar bestuur) 01/01/2001 - 31/12/2016
129Functionarissen N.E.V. 01/04/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
13Natuurkundigen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2008 - 31/12/2016
14Meteorologen 01/01/2001 - 31/12/2016
145Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
17Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
19N.E.V. Specialisten in de natuurkundige wetenschappen 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
2Burgerlijke, industriële en technische ingenieurs 01/01/2001 - 31/12/2016
201Bedienden boekhouding 01/01/2006 - 31/12/2016
202Sténografen, dactylografen en teletypisten 01/01/2001 - 31/12/2016
203Operateurs voor boekhoud- en rekenmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
204Operateurs van ponsmachines (kaarten en perfobanden) 01/01/2002 - 31/12/2016
205Operateurs van machines voor autom. Gegevensverwerking 01/01/2001 - 31/12/2016
206Andere operateurs voor bureaumachines 01/01/2001 - 31/12/2016
207Secretarissen, secretaressen 01/01/2001 - 31/12/2016
208Kassiers, loketbedienden 01/01/2001 - 31/12/2016
21Veeartsen 01/01/2001 - 31/12/2016
211Bedienden financiële transacties, verzekeringsverrichtingen 01/01/2001 - 31/12/2016
212Bedienden verzendings- en transportdiensten 01/01/2001 - 31/12/2016
213Bedienden administratief werk en redactie (Prive) 01/01/2001 - 31/12/2016
214Bedienden openbare diensten N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
215Bedienden onthaal en inlichtingen 01/01/2001 - 31/12/2016
216Bedienden boekhouddiensten (financieel en statistisch) 01/01/2001 - 31/12/2016
217Bedienden bibliotheek en koerierdiensten 01/01/2001 - 31/03/2008
218Bedienden statistische diensten 01/01/2001 - 31/12/2016
22Biologen (Universitair of ermee gelijkgesteld) 01/01/2001 - 31/12/2016
228Telleropnemers 01/01/2005 - 31/12/2016
229Andere bedienden N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
23Farmacologen, pathologen 01/01/2001 - 31/12/2016
24Agronomen en soortgelijke specialisten 01/01/2001 - 31/12/2016
25Oude code of onbekend code 01/04/2008 - 31/12/2008
271Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
281Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
299Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/09/2002
3Landbouwingenieurs 01/01/2001 - 30/06/2007
30Artsen, geneesheer-specialisten en chirurgen 01/01/2001 - 31/12/2016
301Groothandelaars 01/01/2001 - 31/12/2016
302Kleinhandelaars 01/01/2009 - 31/12/2016
303Hotel-, restaurant- en caféhouders (Horeca) 01/01/2001 - 31/12/2016
31Tandartsen, licentiaten in de tandheelkunde 01/01/2001 - 31/12/2016
311Verzekeringsagenten en -inspecteurs 01/04/2014 - 30/06/2014
312Agenten in onroerende goederen 01/01/2001 - 31/12/2016
314Beursmakelaars 01/01/2001 - 31/12/2004
316Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
318Bemiddelaars van financiën en verkoop 01/01/2001 - 31/12/2016
319Andere makelaars, commissionairs 01/01/2001 - 31/12/2013
32Apothekers 01/01/2001 - 31/12/2016
321Handelsreizigers en handelsvertegenwoordigers 01/01/2001 - 31/12/2016
322Technische handelsagenten en soortgelijke 01/01/2001 - 30/09/2009
323Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
331Verkopers, winkelbedienden, demonstrateurs E.A. (N.E.V.) 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
332Straatventers en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
333Verkoopschefs 01/01/2009 - 31/12/2016
334Inkopers en hoofdinkopers 01/01/2001 - 31/12/2016
335Verkopers aan een stalletje en op de markten 01/01/2004 - 31/12/2016
339Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
341Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
342Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2002
345Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
349Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2008
352Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
36Gediplomeerde verplegers, verpleegsters, ziekenoppass(t)ers 01/01/2001 - 31/12/2016
364Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
365Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
366Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
371Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
372Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
383Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
384Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
385Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2010
39Hygienisten 01/01/2001 - 31/12/2016
397Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2004
399Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2001
4Informatica ingenieurs 01/01/2001 - 31/12/2016
40Beheerders onderwijsinstellingen 01/01/2004 - 30/09/2004
401Directeurs en bedrijfsleiders in landbouw en veeteelt 01/09/2005 - 31/12/2016
402Land-,tuin- en bosbouwkundigen, vissers, fokkers met contract 01/01/2001 - 31/12/2016
403Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
405Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
406Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
407Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
41Universiteitsprofessoren (hoger onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
410Landbouwers 01/01/2001 - 31/12/2016
411Tuinbouwers-bloemenkwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
412Tuinbouwers-groentekwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
413Tuinbouwers-fruittelers 01/01/2001 - 30/09/2013
414Tuinbouwers-boomkwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
415Landbouwers-tuinbouwers N.E.V. 01/01/2014 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
416Veefokkers 01/01/2001 - 31/12/2016
417Pluimveekwekers 01/01/2001 - 31/12/2016
418Overige fokkers N.E.V. 01/01/2007 - 31/03/2007 N.E.V.= Niet elders vernoemd
419Ondernemers van activiteiten in verband met land en tuinbouw 01/01/2001 - 31/12/2016
42Leraren, regenten (secundair onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
421Landbouw- en veeteelt arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
422Tuinbouwarbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
423Bestuurder gemotoriseerde landbouwmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
425Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2010
428Maneuvers (landbouw) 01/04/2009 - 30/06/2009
429Andere arbeiders in verband met land-, tuinbouw en veeteelt 01/01/2001 - 31/12/2016
43Onderwijzers, onderwijzeressen (lager onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
431Zee- en kustvissers 01/01/2001 - 31/12/2016
44Leerkrachten voorschoolsonderwijs 01/01/2001 - 31/12/2016
441Houthakkers en andere bosarbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
448Bestuurders gemotoriseerde voertuigen (Bosbouw) 01/01/2001 - 31/12/2016
449Maneuvers (bosbouw) 01/01/2004 - 31/12/2016
45Onderwijzers voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten 01/01/2001 - 31/12/2016
47Assistenten (universitair en hoger onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
48N.E.V. Leraars voor prive lessen 01/04/2008 - 31/12/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
49N.E.V. Onderwijspersoneel 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
5Ingenieurs (openbare dienst) 01/01/2012 - 31/12/2016
51Geestelijken, leden van de clerus 01/01/2004 - 31/12/2016
510Tekenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
511Décorateurs, modeltekenaars 01/04/2002 - 31/12/2016
520Niet-universitaire scheikundigen 01/01/2001 - 31/12/2016
521Hulpscheikundigen en laboranten 01/01/2001 - 31/12/2016
530Biologen, natuurvorsers en daarmee gelijkgestelde (Niet-universitaire) 01/01/2002 - 31/03/2013
532Raadgevers land- en tuinbouw 01/01/2002 - 31/12/2016
533Dierenverzorgers 01/01/2002 - 31/12/2016
540Apothekersassistenten 01/01/2001 - 31/12/2016
550Verzorgend personeel en ziekenoppassers 01/01/2001 - 31/12/2016
551Ander ongeschoold verzorgend personeel 01/01/2001 - 31/12/2016
552Onthaalouder 01/01/2004 - 30/09/2010
560Medische Technici 01/01/2001 - 31/12/2016
561Optometristen, optiekers 01/01/2001 - 30/06/2008
562Masseerders, kinesitherapeuten en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
563Specialisten problemen voeding, diëtisten 01/01/2001 - 31/12/2016
564Beroepen in verband met geneeskunde N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
565Paramedici N.E.V. 01/01/2004 - 30/09/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
569Oude code of onbekend code 01/01/2010 - 30/06/2010
580Intermediaire beroepen (lager en secundair onderwijs) 01/01/2001 - 31/12/2016
581Intermediaire beroepen kleuteronderwijs 01/01/2001 - 31/12/2016
582Intermediaire beroepen opvoeding gehandicapten 01/01/2001 - 31/12/2016
583Andere intermédiaire beroepen 01/01/2001 - 31/12/2016
590Technici N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
591Technici bouwwerven 01/01/2001 - 31/12/2016
592Technici in de industrie 01/01/2001 - 31/12/2016
593Technici elektriciteit 01/01/2001 - 31/12/2016
594Technici telecommunicatie 01/01/2006 - 31/12/2016
595Specialisten technici N.E.V. 01/04/2007 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
596Technici installatie 01/01/2001 - 31/12/2016
599Opzichters, ploegbazen van arbeiders en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
6Andere ingenieurs N.E.V. 01/04/2012 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
601Dekofficieren en scheepskapiteins 01/01/2001 - 31/12/2016
602Officieren werktuigkundigen (zeevaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
603Binnenschippers en loodsen (Binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
611Matrozen en scheepsmachinisten (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
612Matrozen en machinisten (binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
62Rechters en magistraten 01/01/2003 - 30/06/2003
621Vliegtuigpiloten en boordnavigators 01/01/2001 - 31/12/2016
623Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
624Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/09/2009
63Notarissen 01/01/2005 - 30/09/2008
631Bestuurders en stokers van locomotieven 01/01/2001 - 31/12/2016
632Trambestuurders, trambestuurders-ontvangers 01/01/2001 - 31/12/2016
633Autobusbestuurders, autobusbestuurders-ontvangers 01/01/2001 - 31/12/2016
634Andere bestuurders van motorvoertuigen (behalve autobus) 01/01/2001 - 31/12/2016
638Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
639Andere bestuurders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
641Stationschefs 01/01/2007 - 31/12/2016
643Controleurs, inspecteurs (tram, bus, metro) 01/01/2001 - 31/12/2016
644Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 30/06/2002
649Andere controleurs en inspecteurs transportwezen N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
651Verkeersleiders (zee- en binnenscheepvaart) 01/01/2001 - 31/12/2016
652Verkeersleiders (uchtvaart) 01/01/2001 - 30/06/2010
653Hoofdconducteurs en treinwachters 01/01/2001 - 31/12/2016
654Dispatchers (spoorwegen) 01/01/2001 - 31/12/2016
655Wachters en rangeerders (spoorwegen) 01/01/2001 - 31/12/2016
656Verkeersleiders en verkeersregelaars N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
657Dispatchers (waterwegen) 01/01/2001 - 31/12/2016
658Ontvangers en begeleiders (transportwezen) 01/01/2001 - 31/12/2016
659Andere werknemers in de transportsektor N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
662Radio-officieren en operators voor radioverbindingen 01/01/2001 - 31/12/2016
663Telefonisten en Telegrafisten 01/01/2001 - 31/12/2016
664Postboden en telegrambestellers 01/04/2011 - 31/12/2016
669Andere arbeiders in de communicatiesektor N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
7Meetkundigen-landmeters 01/01/2013 - 31/12/2016
700Mijnwerkers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
701Machinebedieners mijnuitbating 01/01/2001 - 31/12/2016
702Kolenbewerkers en andere Bovengrondse Mijnwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
703Groeve arbeiders en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
704Installatie bedieners voor het splijten van rotsen 01/01/2001 - 31/12/2016
705Klei-, zand-, grind- en kalkdelvers 01/01/2001 - 31/12/2016
706Grondboorders, bronboorders en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
707Aardoliearbeiders en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
708Overige delfstoffenbewerkers en maneuvers in groeven 01/01/2001 - 31/12/2016
71Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
710Vezelvoorbewerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
711Bedieners Toestellen Voor Vezelvoorbewerking 01/01/2001 - 31/12/2016
712Spinners en bobijners (Textiel) 01/01/2001 - 31/12/2016
713Wevers 01/01/2001 - 31/12/2016
714Breiers 01/01/2001 - 31/12/2016
715Kaartenmakers, regelaars, voorbereiders van weefmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
716Blekers, ververs en afwerkers van textielproducten 01/01/2001 - 31/12/2016
717Ambachtelijke arbeiders (textiel, leder, enz...) 01/01/2004 - 30/06/2008
719Textielarbeiders en soortgelijke N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
72Beeldhouwers, schilders en soortgelijke kunstenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
721Kleermakers, -maaksters, bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
722Bontwerkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
723Modisten en hoedenmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
724Stoffeerders en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
725Patroonmakers, aftekenaars en coupeurs voor textielwaren 01/01/2001 - 31/12/2016
726Naaiers en borduurwerkers weefsels, bont en lederen kleding 01/01/2001 - 31/12/2016
727Bedieners van stikmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
729Andere beroepen in de fabricage van textielprodukten N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
73Schrijvers, journalisten en soortgelijke 01/04/2006 - 31/12/2007
731Schoenmakers en schoenlappers 01/01/2001 - 31/12/2016
732Snijders, oppinners, naaiers (Schoenfabricatie) 01/01/2001 - 31/12/2016
733Marokijnwerkarbeiders En Soortgelijke Arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
734Machinebedieners voor vervaardigen van schoenen, lederwaren 01/01/2001 - 31/12/2016
739Zadelmakers, tuigmakers en arbeiders in de ledernijverheid 01/01/2001 - 31/12/2016
74Acteurs en regisseurs 01/01/2001 - 31/12/2016
741Bedieners van metaalovens 01/01/2001 - 31/12/2016
742Uitgloeiers en arbeiders (thermische behandeling van metalen) 01/01/2001 - 31/12/2016
743Walsers, bedieners van walsmachines en afwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
744Bedieners metaalovens tweede smelting en verwarmingsovens 01/01/2001 - 31/12/2016
745Metaalgieters 01/01/2001 - 31/12/2016
746Vormers en kernmakers (Gieterij) 01/01/2001 - 31/12/2016
747Draadtrekkers en metaalrekkers 01/01/2001 - 31/12/2016
748Galvaniseerders, metalliseerders, vertinners arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
749Arbeiders van de metaalproductie en metaalbewerking N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
75Clowns, goochelaars, acrobaten 01/01/2006 - 31/12/2016
751Mecaniciens voor precisie-instrumenten 01/01/2001 - 31/12/2016
752Mecaniciens-opticiens en mecaniciens voor kunstledematen 01/01/2001 - 31/12/2016
753Wapenmakers en veiligheidsslotenmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
754Uurwerkmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
755Goud- en zilversmeden, juweliers (Diamant niet inbegrepen 01/01/2001 - 31/12/2016
756Diamantsnijders 01/01/2001 - 31/12/2016
757Diamantslijpers, -verstellers bewerkers van edelstenen 01/01/2001 - 31/12/2016
759Bedieners van montageketting en industriele robotten 01/01/2001 - 31/12/2016
76Componisten, muzikanten, zangers 01/01/2001 - 31/12/2016
760Bankwerkers, monteerders (Uitg. elec. en precisie apparaten) 01/01/2001 - 31/12/2016
761Instellers-Bedieners En Bedieners Van Werktuigmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
762Gereedschapsmakers, modelmakers en aftekenaars 01/01/2001 - 31/12/2016
763Monteerders, mechanieken en herstellers van voertuigen 01/01/2001 - 31/12/2016
764Monteurs in machinebouw 01/01/2001 - 31/12/2016
765Smeden, hamersmeden en bedieners van smeedpersen 01/01/2001 - 31/12/2016
766Loodgieters en buizenfitters 01/01/2001 - 31/12/2016
767Lassers en branders 01/01/2001 - 31/12/2016
768Plaatwerkers en ketelmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
769Monteurs van ijzeren gebinten en metaalconstructies N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
77Choreografen, dansers 01/01/2001 - 31/12/2016
770Monteurs van elektrische en elektronische toestellen 01/01/2001 - 31/12/2016
771Electriekers, electriekers-herstellers 01/01/2001 - 31/12/2016
772Electro-mécaniekers, -monteurs en electriekers-afstellers 01/01/2001 - 31/12/2016
773Electroniekers 01/01/2003 - 31/12/2016
774Herstellers radio- en televisietoestellen 01/01/2001 - 31/12/2016
775Monteurs en herstellers telefoon- en telegraafinstallatie 01/01/2001 - 31/12/2016
776Monteurs van elektrische leidingen 01/01/2001 - 31/12/2016
777Bedieners van schakelborden (Electrische centrale) 01/01/2001 - 31/12/2016
778Bedieners radio- en televisiezendstations 01/01/2001 - 31/12/2016
779Arbeiders gelijkgesteld aan electriekers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
78Omroepers, spektakelpresentators 01/01/2003 - 31/12/2016
781Timmerlieden, schrijnwerkers en parketvloerleggers 01/01/2001 - 31/12/2016
782Betontimmerlieden, bekisters-stutters 01/01/2001 - 31/12/2016
783Meubelmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
784Instellers, bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
785Bedieners (ruw)bewerkingsmachines voor hout 01/01/2001 - 31/12/2016
786Arbeiders houtbewerking 01/01/2001 - 31/12/2016
787Handwerkmannen (Artisanaal) hout en andere producten 01/01/2001 - 31/12/2016
788Bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2002 - 31/12/2016
789Houtbewerkers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
79Spektakel directiekaders 01/04/2005 - 31/12/2016
791Schilders en behangers (Gebouwen) 01/01/2001 - 31/12/2016
792Andere decorateurs (Arbeiders) 01/01/2001 - 31/12/2016
793Plaatsers van vast tapijt 01/01/2001 - 31/12/2016
794Behangers 01/01/2001 - 31/12/2016
795Schoonmakers van gevels, schoorsteenvegers 01/01/2001 - 31/12/2016
799Andere schilders en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
800Metselaars en vloerenleggers 01/01/2001 - 31/12/2016
801Plafonneerders en pleisterwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
802Betonwerkers en betonafwerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
803Isoleerders 01/01/2001 - 31/12/2016
804Glazenmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
805Dakdekkers 01/01/2001 - 31/12/2016
806Steenhouwers en steengraveerders 01/01/2001 - 31/12/2016
807Plaatsers van vloerbekleding 01/01/2001 - 31/12/2016
808Andere bouwvakarbeiders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
809Maneuvers van de constructiesector 01/01/2001 - 31/12/2016
81Expertboekhouders-boekhouders 01/01/2001 - 31/12/2016
810Zeefdrukkers op de plank 01/01/2001 - 31/12/2016
811Handzetters en machinezetters 01/01/2001 - 31/12/2016
812Drukkers en bedieners van drukpersen 01/01/2001 - 31/12/2016
813Clichemakers, stereotypeurs en galvanoplastiekers drukkerij 01/01/2001 - 31/12/2016
814Drukkerijgraveerders (behalve fotograveerders) 01/01/2001 - 31/12/2016
815Fotograveerders 01/01/2001 - 31/12/2016
816Boekbinders en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
817Ontwikkelaars, afdrukkers, monteerders (Filmen, foto'S) 01/01/2001 - 31/12/2016
818Machinebedieners voor vervaardiging van fotografieartikel 01/01/2004 - 30/06/2004
819Bedieners van bindmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
82Maatschappelijke en sociale assistenten, sociale werkers 01/01/2001 - 31/12/2016
821Bedieners van venster- en glasmachines 01/01/2001 - 31/12/2016
822Optiekglasbewerkers 01/01/2003 - 31/12/2016
823Vormers, persers en snijders van glas en holglas 01/01/2001 - 31/12/2016
824Pottenbakkers en soortgelijke arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
825Bedieners van glas- en keramiekovens 01/01/2001 - 31/12/2016
826Glas- en keramiekversierders 01/01/2001 - 31/12/2016
827Slijpers en graveerders in glas- en aardewerk 01/01/2002 - 31/12/2016
829Andere glas- en keramiekarbeiders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
83Bibliothecarissen, documentalisten 01/01/2002 - 31/03/2002
830Molenaars, olieslagers en soortgelijke graanarbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
831Bakkers, banketbakkers 01/01/2001 - 31/12/2016
832Machinebedieners produktie voedingswaren 01/01/2001 - 31/12/2016
833Distillateurs geestrijke dranken,brouwers,wijnarbeiders E.D. 01/01/2001 - 31/12/2016
834Arbeiders in fruit- en groentenindustrie en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
835Slachters 01/01/2001 - 31/12/2016
836Beenhouwers, spekslagers en soortgelijken 01/01/2001 - 31/12/2016
837Melkerijarbeiders en margarinebereiders 01/01/2001 - 31/12/2016
838Arbeiders produktie en raffinage van suiker en aanverwanten 01/01/2001 - 31/12/2016
839Werkers in de voedings- en dranknijverheid N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
840Bedieners distillatie-apparaten (Behalve voeding) 01/01/2001 - 31/12/2016
841Bedieners raffinaderijinstallaties 01/01/2001 - 31/12/2016
842Kokers, branders in de scheikundige nijverheid 01/01/2001 - 31/12/2016
843Bedieners breek- ,plet- en wasmachines in scheik. producten 01/01/2001 - 31/12/2016
844Bedieners filtreerapparaten 01/01/2001 - 31/12/2016
845Arbeiders in de scheikundige nijverheid N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
849Assembleurs van artikelen in papier 01/01/2001 - 31/12/2016
85Informatici, systeemanalisten 01/01/2001 - 31/12/2016
851Tabaksbereiders 01/01/2001 - 31/12/2016
852Sigaren- en sigarillosmakers 01/01/2001 - 31/12/2016
853Sigarettenmakers en bereiders van rooktabak 01/01/2001 - 31/12/2016
859Tabaksbewerkers en -arbeiders N.E.V. 01/01/2008 - 31/03/2008 N.E.V.= Niet elders vernoemd
86Programmeurs 01/04/2002 - 30/06/2010
861Mandenmakers, borstelmakers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
862Bandenmakers, vulcaniseerders en andere rubberbewerkers 01/01/2001 - 31/12/2016
863Productiearbeiders (Artikelen in plastiek) 01/01/2001 - 31/12/2016
864Leerlooiers, pelterij- en leertouwerij arbeiders 01/01/2001 - 31/12/2016
865Muziekinstrumenten makers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
866Film-, fotografisch papier-, platenvervaardigers 01/01/2001 - 31/12/2016
867Beton-, asbest-, cement-, briketten en kunststeen arbeider 01/01/2001 - 31/12/2016
868Arbeiders kurk-, plastiek- en rubberproduktie 01/01/2001 - 31/12/2016
869Ambachtslieden, vaklieden en fabrieksarbeiders N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
87Vertalers en tolken 01/01/2005 - 30/06/2009
870Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/03/2009
871Inpakkers 01/01/2001 - 31/12/2016
872Andere verpakkers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
881Bedieners installaties voor energieproduktie 01/01/2001 - 31/12/2016
882Machinebedieners vaste installaties N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
883Kraan-, hijs- of hefwerktuig bestuurders 01/01/2001 - 31/12/2016
884Optuigers en kabelsplitsers 01/01/2001 - 31/12/2016
885Bestuurders van grondwerk- en bouwmachines N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
886Duikers en kikvorsmannen 01/01/2001 - 31/12/2016
888Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016
889Bestuurders laad- en losmachines N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
89Specialisten (Public relations en bestuur) 01/01/2007 - 31/12/2016
891Havenarbeiders, scheepsladers en -lossers 01/01/2001 - 31/12/2016
892Warenbehandelaars 01/01/2001 - 31/12/2016
896Schoonmakers van burelen en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
897Straatvegers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
898Oliers en smeerders van machines, voertuigen en onderdelen 01/01/2001 - 31/12/2016
899Handlangers N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
90Oude code of onbekend code 01/01/2008 - 30/06/2008
900Pompiers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
901Politieagenten en rijkswachters 01/01/2001 - 31/12/2016
902Personen verantwoordelijk voor openbare orde 01/01/2001 - 31/12/2016
904Veiligheidsinspecteurs, dedectieven 01/01/2001 - 31/12/2016
905Douaneagenten 01/01/2009 - 30/06/2009
908Cipiers en gevangenisbewakers 01/01/2005 - 30/06/2005
909Bewakers en soortgelijke N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
91Statistici 01/01/2009 - 30/06/2009
911Huismeesters, economen en gouvernantes 01/01/2001 - 31/12/2016
912Koks 01/01/2001 - 31/12/2016
913Kamermeisjes en huisknechten, dienstboden en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
914Zaalknechten, kelners en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
915Concierges en kosters 01/01/2001 - 31/12/2016
916Sjouwers, werkvrouwen, schoonmakers en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
917Kinderoppassters en helpsters in het huishouden 01/01/2001 - 31/12/2016
918Huishoudelijke schoonmaaksters 01/01/2001 - 31/12/2016
919Receptiepersoneel en soortgelijk personeel 01/01/2001 - 31/12/2016
92Actuarissen, wiskundigen 01/01/2004 - 31/12/2004
920Kappers, schoonheidsspecialisten en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
921Beheerders en geranten personenverzorging en schoonmaak 01/01/2001 - 31/12/2016
922Wassers, ontzetters, persers en ververs van kledingstukken 01/01/2001 - 31/12/2016
923Fotografen en cameramannen 01/01/2001 - 31/12/2016
924Begrafenisondernemers en -personeel 01/01/2009 - 31/03/2010
931Atleten, sportbeoefenaars en soortgelijke 01/01/2001 - 31/12/2016
942Luchtvaarthostessen, stewards en kelners 01/01/2001 - 31/12/2016
943Andere beroepen (Diensten) N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
944Astrologen, waarzeggers 01/01/2008 - 30/09/2008
945Croupiers en soortgelijke 01/01/2014 - 31/12/2016
946Dienstpersoneel (Theaters, cinema's) 01/01/2009 - 31/12/2016
949Andere beroepen N.E.V. 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
95Sociologen, antropologen en soortgelijke 01/01/2004 - 31/12/2008
96Filosofen 01/01/2001 - 31/12/2016
961Oude code of onbekend code 01/01/2009 - 31/03/2009
964Oude code of onbekend code 01/01/2008 - 30/06/2008
976Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/03/2006
98Vorsers universiteit 01/01/2001 - 31/12/2016
99N.E.V. andere specialisten 01/01/2001 - 31/12/2016 N.E.V.= Niet elders vernoemd
999Oude code of onbekend code 01/01/2001 - 31/12/2016