Variabele: Aantal jobs in loondienst

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal jobs in loondienst

Afkorting

Jobs_lnd

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Som van alle arbeidsprestaties (jobs) van één persoon op de laatste dag van het kwartaal aangegeven bij de RSZ en RSZPPO

Bron

DWH_BCSS_VarDerEmploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Een arbeidsprestatie bij de RSZ is een combinatie van een gecodeerd INSZ, stamnummer (zie RSZ - Matric), kengetal (zie RSZ - Cattra) en werknemerscode (zie RSZ - Codtra), op de laatste dag van het kwartaal. Bij de invoering van de DMFA vanaf 2003 wordt de combinatie gecodeerd INSZ-stamnummer (zie RSZ - Matric) als eenheid beschouwd.

Een arbeidsprestatie bij de RSZPPO is een combinatie van een gecodeerd INSZ, een werkgever (zie RSZPPO - Wgancd), een werknemerscategorie (zie RSZPPO - Wcatcd), een statuut (zie RSZPPO - Stfncd) en een activiteitssector (zie RSZPPO - Codnac) op de laatste dag van het kwartaal. Bij de invoering van de DMFA vanaf 2005 wordt de combinatie gecodeerd INSZ-aansluitingsnummer werkgever (zie RSZPPO - Matric) als eenheid beschouwd.

Internationale compatibiliteit

/