Variabele: Bruto uitkering FAO

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering FAO

Afkorting

uitkering_fao

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij het FAO in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: uitkering inzake gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval, uitkering inzake volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval, bijkomende vergoeding voor de hulp van derden in het kader van een arbeidsongeval.
  • Deze variabele bevat enkel uitkeringen inzake arbeidsongevallen van werknemers. Uitkeringen inzake arbeidsongevallen van zelfstandigen en van het statutair overheidspersoneel zijn niet opgenomen in deze variabele. Daarnaast bevat deze variabele geen uitkeringen i.v.m. blijvende arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval.
  • Deze variabele bevat een bruto bedrag, dit wil zeggen voor aftrek van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Internationale compatibiliteit

/