Variabele: Bruto uitkering FOD SZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering FOD SZ

Afkorting

uitkering_fod_sz

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij de FOD SZ in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (wet van 27 februari 1987), integratietegemoetkoming (IT) (wet van 27 februari 1987), tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (wet van 27 februari 1987) en gewone en bijzondere tegemoetkoming aan mindervaliden (wet van 27 juni 1969).
  • Sinds september 2017 is de bevoegdheid van de THAB overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Sinds september 2017 wordt bijgevolg een aparte inkomensvariabele voorzien voor het inkomen gekend bij de Vlaamse Sociale Bescherming.  Een aantal Vlaamse THAB-uitkeringen komen nog voor in de bestanden van de FOD SZ na september 2017. Het betreft een residu in de databanken. Deze uitkeringen worden niet meegenomen omdat ze ook voorkomen in de databestanden ZBO. 
  • Deze uitkering is niet onderhevig aan sociale bijdragen en personenbelasting. De bruto en bruto belastbare variabele zijn bijgevolg gelijk aan elkaar.

Internationale compatibiliteit

/