Variabele: Bruto uitkering POD MI

Een verbetering voorstellen

Naam

Bruto uitkering POD MI

Afkorting

uitkering_pod_mi

Thema

Inkomen van sociale bijstand en integratie, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat de uitkeringen - bruto - gekend bij de POD MI in het DWH AM&SB op jaarbasis.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Volgende uitkeringen zijn opgenomen in deze variabele: leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie en financiële hulp in het kader van het Recht op Maatschappelijke Hulp (= equivalent van het leefloon).
  • Deze uitkering is niet onderhevig aan sociale bijdragen en personenbelasting. De bruto en bruto belastbare variabele zijn bijgevolg gelijk aan elkaar.

Internationale compatibiliteit

/