Naam

INSZ

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

  • Het IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt.
  • Het INSZ nummer wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_BCSS_IntTravail

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.
  • Dit identificatienummer komt in dit geval overeen met het rijkregisternummer.

Internationale compatibiliteit

/