Variabele: Invaliditeit en RMI / RMH

Een verbetering voorstellen

Naam

Invaliditeit en RMI / RMH

Afkorting

riziv_leefloner

Thema

Invaliditeit, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De persoon is in het stelsel van invaliditeit en ontvangt OCMW-steun (Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp).

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 33 (Gekend bij het OCMW: Recht op Maatschappelijke Integratie / Recht op Maatschappelijke Hulp).
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2005 - ∞
1Ja 31/03/2005 - ∞