Variabele: Kinderbijslag opgenomen in het kadaster van de RKW

Een verbetering voorstellen

Naam

Kinderbijslag opgenomen in het kadaster van de RKW

Afkorting

kinderbijslag_RKW

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Kind dat rechtgevend is op kinderbijslag in het stelsel werknemers / overheid / gewaarborgde kinderbijslag opgenomen in het kadaster van de RKW

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met:

de nomenclatuurpositie 36 (Rechtgevende kinderen voor kinderbijslag)

EN

de nomenclatuurpositie 1 (werkend) als die persoon waarde '1' heeft op de afgeleide variabele 'werkend als rechtgevend kind'

EN

de nomenclatuurposities 331 en 332 (leefloon/financiële hulp) als die persoon waarde '1' heeft op de afgeleide variabele 'leefloon / financiële hulp en rechtgevend kind'.

  • Het Kadaster van de kinderbijslag van de RKW bevat alle kinderbijslagdossiers van het werknemerstelsel, het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag en het merendeel van de dossiers uit het overheidsstelsel. Het bevat namelijk niet alle dossiers van de werkgevers uit de overheidssector die de kinderbijslag zelf uitbetalen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞