Variabele: Kinderbijslag RSVZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Kinderbijslag RSVZ

Afkorting

kinderbijslag_RSVZ

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Kind dat rechtgevend is voor kinderbijslag bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met:

de nomenclatuurpositie 36 (Rechtgevende kinderen voor kinderbijslag)

EN

de nomenclatuurpositie 1 (werkend) als die persoon waarde '1' heeft op de afgeleide variabele 'werkend als rechtgevend kind'

EN

de nomenclatuurposities 331 en 332 (leefloon/financiële hulp) als die persoon waarde '1' heeft op de afgeleide variabele 'leefloon / financiële hulp en rechtgevend kind'.

  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞