Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

function_executingpersonnumber

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat het INSZ van de (natuurlijke) persoon die een functie uitoefent binnen de entiteit.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt.
  • Het INSZ nummer wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.
  • Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.
  • Alle personen die bekend zijn bij de Belgische socialezekerheidsinstellingen beschikken over een uniek nummer: het INSZ. Voor de personen opgenomen in het rijksregister komt dit nummer overeen met het Rijksregisternummer, zoniet met een Bisregisternummer, of het Terregisternummer.

Internationale compatibiliteit

/