Variabele: Type entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Type entiteit

Afkorting

ent_type

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele geeft aan of de entiteit een entiteit natuurlijke persoon of rechtspersoon is.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1 Geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon 01/01/1954 - ∞
2 Geregistreerde entiteit-rechtspersoon 01/01/1954 - ∞