Variabele: Code Gerechtigde 2

Een verbetering voorstellen

Naam

Code Gerechtigde 2

Afkorting

CT2

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De code gerechtigde 2 geeft, samen met de code gerechtigde 1, het sociaal statuut van de verzekerden weer.

Bron

DWH_CIN_Travailleurs_Frontaliers

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
301Uitgaande grensarbeiders zoals gedefinieerd door het NIC. Het gaat hier om uitgaande grensarbeiders die minstens één keer per week terugkeren naar hun domicilie in België. Deze indeling is eerder subjectief daar ze berust op de verklaring van de grensarbeider of ingeschat wordt op basis van de afstand tussen het Belgische domicilie adres en de buitenlandse plaats van tewerkstelling. 01/01/2013 - ∞
302Vergoedingen na arbeidsongeval voor een grensarbeider. 01/01/2018 - 31/12/2018
303Vergoedingen van de ziekteverzekering voor de zeevarenden (enkel Nederland). 01/01/2018 - 31/12/2021
305Niet-grensarbeiders zoals gedefinieerd door het NIC. Het kan hier gaan om personen werkend in het buitenland die niet wekelijks terugkeren naar hun Belgische domicilie, maar bijvoorbeeld ook om (aangesloten) gedetacheerden op Belgisch grondgebied maar onderworpen in het buitenland. 01/01/2013 - ∞
307Personen met een Europese verzekeringskaart van het buitenland die in België verblijven. 01/01/2014 - ∞
308Vergoedingen na arbeidsongeval tijdens een tijdelijk verblijf. 01/01/2018 - 31/12/2018
311Vergoedingen na arbeidsongeval in geval van overbrenging van de verblijfplaats (enkel in het kader van bilaterale overeenkomsten). 01/01/2018 - 31/12/2018
317Belgisch gedomicilieerden die een geldtransfer ontvangen uit het buitenland zoals een pensioenuitkering, overlevingspensioen of invaliditeitsuitkering. 01/01/2013 - ∞
319Familieleden van een werknemer die in België verblijven zonder hun gerechtigde. 01/01/2018 - 31/12/2018
321Vroegere grensarbeiders (enkel Luxemburg) 01/01/2018 - ∞
615Code voor Ierland die sinds 01-04-2012 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - ∞
637Terugbetaling in België van medische verzorging verstrekt in het buitenland in geval van toelating voor verzorging wanneer de buitenlandse instelling niet ingaat op ons tariferingsverzoek. 01/01/2018 - 31/12/2018
747Oude code voor Spanje die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
748Oude code voor Portugal die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
803Oude code voor Nederland die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
804Oude code voor Nederland die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
805Code die nooit gebruikt is geweest. 01/01/2018 - 31/12/2018
807Oude code voor Luxemburg die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - ∞
808Oude code voor Luxemburg die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
809Oude code voor sommige landen in de EU die niet meer van toepassing is sinds 01-01-2004. 01/01/2018 - 31/12/2018
823Oude code voor Duitsland die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
825Oude code voor Frankrijk die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
827Oude code voor Italië die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
829Oude code voor Nederland en Polen die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - 31/12/2018
864Oude code voor Turkije die sinds 01-01-2004 niet meer van toepassing is. 01/01/2018 - ∞
875Nooit gebruikte code. 01/01/2018 - 31/12/2018
877Nooit gebruikte code. 01/01/2018 - 31/12/2018