Variabele: Soort uitkering

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort uitkering

Afkorting

Srt_uitkering

Thema

Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Ziekte

Definitie/omschrijving

Code die de soort van de uitkering aangeeft

Bron

DWH_CIN

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Werknemers ontvangen een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid (code 1) na een periode van gewaarborgd loon. Voor arbeiders bedraagt deze periode van gewaarborgd loon in de data 14 dagen (hoewel de werkgever vanaf dag 15 tot en met dag 30 nog 28,88% van het normale loon bijpast bovenop de toelage van het ziekenfonds) en voor bedienden 30 dagen. Indien de bediende een contract van bepaalde tijd heeft van minder dan 3 maanden bedraagt de duur van de periode van gewaarborgd loon 14 kalenderdagen. Er is geen periode van gewaarborgd loon voor arbeiders met minder dan een maand anciënniteit. Afwijkingen hierop kunnen worden vastgelegd in een CAO. Gedurende de periode van primaire arbeidsongeschiktheid kan een werknemer op advies van de geneesheer het werk gedeeltelijk of volledig hervatten. Merk op dat vanaf 01.01.2014 de carensdag (voor arbeiders) en de proefperiode geen impact meer hebben op de periode van gewaarborgd loon. Wanneer een individu in het tijdsvak van de primaire arbeidsongeschiktheid toegelaten arbeid verricht, kan de uitkering verminderd worden.
  • Zelfstandigen ontvangen voor de eerste maand van primaire arbeidsongeschiktheid geen uitkering.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Geen uitkering 01/01/2003 - ∞
1Uitkering 01/01/2003 - ∞
2Uitkering voor aangepast werk 01/01/2003 - ∞