Variabele: Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Afkorting

Governmentcd

Thema

Pensioenen, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bestuurlijk niveau van de laatste werkgever

Bron

DWH_SDPSP_CARRIERE

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
XXOnbekend 01/01/2001 - 31/12/2007
1Federaal 01/01/2001 - 31/12/2007
2Vlaamse Gemeenschap 01/01/2001 - 31/12/2007
3Franse Gemeenschap 01/01/2001 - 31/12/2007
4Duitstalige Gemeenschap 01/01/2001 - 31/12/2007
5Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
6Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
7Provincie 01/01/2001 - 31/12/2007
8Gemeente Vlaams Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
9OCMW- Vlaams Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
10Intercommunale- Vlaams Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
11Gemeente- Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
12OCMW- Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
13Intercommunale- Waals Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
14Gemeente - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
15OCMW- Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
16Intercommunale-Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/12/2007
17Voormalig Nationale Instelling 01/01/2001 - 31/12/2007
18Autonoom organisme 01/01/2001 - 31/12/2007
19Geïntegreerde politiediensten: federaal niveau 01/01/2001 - 31/12/2007
20Geïntegreerde politiediensten: lokaal niveau, art. 3, A, 4 Samengeordende Wetten op Militaire Diensten ( SWMP) 01/01/2001 - 31/12/2007
01Federaal - ambtenaren 01/01/2008 - 31/03/2016
02Federaal - speciale korpsen 01/01/2008 - 31/03/2016
03Federaal - autonome overheidsbedrijven 01/01/2008 - 31/03/2016
04Federaal - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
05Federaal - erediensten 01/01/2008 - 31/03/2016
06Federaal - leger 01/01/2008 - 31/03/2016
07Federaal - geïntegreerde politie 01/01/2008 - 31/03/2016
08Federaal - vroegere Rijkswacht 01/01/2008 - 31/03/2016
17Voormalig nationale instelling 01/01/2008 - 31/03/2016
20Vlaams gewest - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
21Vlaams gewest - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
22Vlaams gewest - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
23Vlaamse gemeenschap - gewest - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
24Vlaamse gemeenschap - gewest - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
25Vlaamse gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
26Vlaamse gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
27Vlaamse gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
28Vlaams gewest - provincie 01/01/2008 - 31/03/2016
30Waals gewest - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
31Waals gewest - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
32Waals gewest - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
33Waals gewest - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
34Waals gewest - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
35Waals gewest - provincie 01/01/2008 - 31/03/2016
40Brussels Hoofdstedelijk Gewest - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
41Brussels Hoofdstedelijk Gewest - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
42Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
43Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
44Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
50Franse gemeenschap - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
51Franse gemeenschap - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
52Franse gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
53Franse gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
54Franse gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
60Duitstalige gemeenschap - departementen 01/01/2008 - 31/03/2016
61Duitstalige gemeenschap - instellingen van openbaar nut 01/01/2008 - 31/03/2016
62Duitstalige gemeenschap - gemeenschapsonderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
63Duitstalige gemeenschap - officieel gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
64Duitstalige gemeenschap - vrij gesubsidieerd onderwijs 01/01/2008 - 31/03/2016
65Duitstalige gemeenschap - gemeenten 01/01/2008 - 31/03/2016
66Duitstalige gemeenschap - OCMW 01/01/2008 - 31/03/2016
67Duitstalige gemeenschap - intercommunales 01/01/2008 - 31/03/2016
0PFederaal - Politie 01/01/2014 - 31/03/2016
2PVlaams Gewest - Politiezones 01/01/2014 - 31/03/2016
3PWaals Gewest - Politiezones 01/01/2014 - 31/03/2016
4PBrussels Hoofdstedelijk Gewest - Politiezones 01/01/2014 - 31/03/2016