Variabele: Einddatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum

Afkorting

Enddt

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Einddatum van de periode waarop de aard van tewerkstelling betrekking heeft.

Bron

DWH_SDPSP_LPD_CAREER

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De einddatum van de ene periode is niet automatisch gelijk aan de startdatum van de daaropvolgende geregistreerde periode vermits periodes onderbroken kunnen zijn door werkloosheid of tewerkstelling als werknemer of zelfstandige.
  • Per persoon kunnen meerdere records die betrekking hebben op dezelfde periode voorkomen, bijvoorbeeld bij het tegelijkertijd uitoefenen van meerdere deeltijdse jobs in het ambtenarenstelsel.

Internationale compatibiliteit

/