Variabele: Financieringsbron

Een verbetering voorstellen

Naam

Financieringsbron

Afkorting

Budgetcd

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Financieringsbron van het uitbetaalde pensioen

Bron

DWH_SDPSP_PENSIONS

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele werd gecreëerd op basis van interne behoeften. Het betreft geen zuivere noch coherente variabele.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
00000Onbekend 01/01/2001 - 31/03/2016
00004Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het overheidspersoneel, magistraten en pleitbezorgers 01/01/2001 - 31/03/2016
00005Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van het rijksonderwijs en van het onderwijs van de gemeenschappen 01/01/2001 - 31/03/2016
00006Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van zelfstandige openbare inrichtingen 01/01/2001 - 31/03/2016
00007Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van de regie voor maritiem transport 01/01/2001 - 31/03/2016
00008Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en aanverwante voordelen (vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld) van het personeel van het vroegere bestuur der posterijen, de regie der posterijen en de post 01/01/2001 - 31/03/2016
00010Rustpensioenen van de bedienaars der erediensten 01/01/2001 - 31/03/2016
00013Rustpensioenen van het leger 01/01/2001 - 31/03/2016
00014Rustpensioenen van de Rijkswacht 01/01/2001 - 31/03/2016
00016Bijzondere pensioenen 01/01/2001 - 31/03/2016
00021Rustpensioenen van de gewezen kaders in Afrika 01/01/2001 - 31/03/2016
00024Rustpensioenen, voorschotten op deze pensioenen en vakantiegeld van het personeel van het rustpensioenen provinciaal en gemeentelijk onderwijs 01/01/2001 - 31/03/2016
00025Rustpensioenen gesubsidieerd vrij onderwijs 01/01/2001 - 31/03/2016
00033Overlevingspensioenen van het overheidspersoneel 01/01/2001 - 31/03/2016
00065Pool der parastatalen - artikel 12 bis - fonds bruxellois francophone intégr. sociale handicapées 01/01/2001 - 31/03/2016
00066Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Vlaamse milieumaatschappij 01/01/2001 - 31/03/2016
00068Pool der parastatalen - artikel 12 bis - office wallon de développement rural 01/01/2001 - 31/03/2016
00069Pool der parastatalen - artikel 12 bis - fonds communautaire de garantie bâtiments scolaire 01/01/2001 - 31/03/2016
00072Pool der parastatalen - artikel 12 bis - openbare afvalstoffenmaatschappij Vl. Gewest 01/01/2001 - 31/03/2016
00077Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Forem 01/01/2001 - 31/03/2016
00078Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationaal werk kinderwelzijn 01/01/2001 - 31/03/2016
00079Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Vlaams fonds voor de bouw van ziekenhuizen 01/01/2001 - 31/03/2016
00080Pool der parastatalen - artikel 12 bis - rijksinstituut voor grondmechanica 01/01/2001 - 31/03/2016
00082Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationaal instituut huisvesting 01/01/2001 - 31/03/2016
00083Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale huisvestingsmaatschappij 01/01/2001 - 31/03/2016
00086Pool der parastatalen - artikel 12 bis - planbureau 01/01/2001 - 31/03/2016
00087Pool der parastatalen - artikel 12 bis - gewestelijke economische raad Brabant 01/01/2001 - 31/03/2016
00090Pool der parastatalen - artikel 12 bis - fonds voor de bouw van ziekenhuizen 01/01/2001 - 31/03/2016
00091Pool der parastatalen - artikel 12 bis - wegenfonds 01/01/2001 - 31/03/2016
00092Pool der parastatalen - artikel 12 bis - econom. en sociaal instituut middenstand 01/01/2001 - 31/03/2016
00093Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale zuiveldienst 01/01/2001 - 31/03/2016
00094Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale dienst voor afzet land/tuinbouwproductie 01/01/2001 - 31/03/2016
00095Pool der parastatalen - artikel 12 bis - Belg. dienst voor bedrijfsleven 01/01/2001 - 31/03/2016
00101Rustpensioenen - conventie stad Leuven 01/01/2001 - 31/12/2011
00102Gemeentelijke rustpensioenen - conventie OCMW Leuven 01/01/2001 - 31/12/2011
00103Gemeentelijk rustpensioenen - conventie stad Lokeren 01/01/2001 - 31/12/2011
00104Gemeentelijke overlevingspensioenen - conventie stad Lokeren 01/01/2001 - 31/12/2011
00105Gemeentelijke rustpensioenen - conventie OCMW Lokeren 01/01/2001 - 31/12/2011
00106Gemeentelijke overlevingspensioenen - conventie OCMW Lokeren 01/01/2001 - 31/12/2011
00107Gemeentelijke rustpensioenen - conventie stad Peruwelz 01/01/2001 - 31/07/2004
00108Gemeentelijke overlevingspensioenen - conventie stad Peruwelz 01/01/2001 - 31/07/2004
00109Pool I - rustpensioenen - afschaffing Imalso 01/01/2001 - 31/12/2011
00110Pool I - overlevingspensioenen - afschaffing Imalso 01/01/2001 - 31/12/2011
00111Pool I - rustpensioenen - herstructurering OCMW Wetteren 01/01/2001 - 31/12/2011
00112Pool I - gemeentelijke overlevingspensioenen - herstructurering OCMW Wetteren 01/01/2001 - 31/12/2011
00113Rustpensioenen - conventie OCMW Verviers 01/01/2001 - 31/12/2011
00114Overlevingspensioenen - conventie OCMW Verviers 01/01/2001 - 31/12/2011
00115Rustpensioenen - conventie OCMW Brussel (zonder hospitalen) 01/01/2001 - 31/12/2011
00116Overlevingspensioenen - conventie OCMW Brussel (zonder hospitalen) 01/01/2001 - 31/12/2011
00117Rustpensioenen - conventie OCMW Brussel (hospitalen OCMW) 01/01/2001 - 31/12/2011
00118Overlevingspensioenen - conventie OCMW Brussel (hospitalen OCMW) 01/01/2001 - 31/12/2011
00119Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - stad Tienen - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00120Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - stad Tienen - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00121Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - stad Tienen - mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2008
00122Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - stad tienen - mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2008
00123Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - OCMW Tienen - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00124Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - OCMW Tienen - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00125Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - OCMW tienen - mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2008
00127Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - IVAGO 01/01/2001 - 31/03/2016
00128Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - IVAGO 01/01/2001 - 31/03/2016
00129Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00130Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00131Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - mandatarissen 01/01/2001 - 31/03/2016
00132Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - gemeente - mandatarissen 01/01/2001 - 31/03/2016
00133Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00134Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00135Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - mandatarissen 01/01/2001 - 31/03/2016
00136Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Agatha-Berchem - OCMW - mandatarissen 01/01/2001 - 31/03/2016
00137Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - gemeente - administratie 01/01/2001 - 31/12/2010
00138Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - gemeente - administratie 01/01/2001 - 31/12/2010
00139Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - gemeente - mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2010
00140Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2010
00141Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - OCMW - administratie 01/01/2001 - 31/03/2016
00142Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - OCMW - administratie 01/01/2001 - 31/12/2010
00143Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Fortis - Sint-Jans-Molenbeek - OCMW - mandatarissen 01/01/2001 - 31/12/2010
00145Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - de Vaderlandsche - Elsene - gemeente - administratie 01/01/2001 - 28/02/2011
00146Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - de Vaderlandsche - Elsene - gemeente - administratie 01/01/2001 - 28/02/2011
00147Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - de Vaderlandsche - Elsene - gemeente - mandatarissen 01/01/2001 - 28/02/2011
00148Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - de Vaderlandsche - Elsene - gemeente - mandatarissen 01/01/2001 - 28/02/2011
00149Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - de Vaderlandsche - Elsene - OCMW - administratie 01/01/2001 - 28/02/2011
00150Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - de Vaderlandsche - Elsene - OCMW - administratie 01/01/2001 - 28/02/2011
00154Rustpensioenen - fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 01/01/2001 - 31/03/2016
00155Overlevingspensioenen - fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie 01/01/2001 - 31/03/2016
00156Rustpensioenen - directe conventie - UZ Gent 01/01/2001 - 31/03/2016
00157Overlevingspensioenen - directe conventie - UZ Gent 01/01/2001 - 31/03/2016
00158Rustpensioenen - directe conventie - Waals Brabant 01/01/2001 - 31/03/2016
00159Overlevingspensioenen - directe conventie - Waals Brabant 01/01/2001 - 31/03/2016
00160Pensioenen personeelsleden die naar Belgacom zijn teruggekeerd 01/01/2001 - 31/03/2016
00162Pool der parastatalen - rustpensioenen - wet van 28 april 1958 01/01/2001 - 31/03/2016
00163Pool I - gemeentelijke rustpensioenen 01/01/2001 - 31/03/2016
00164Pool I - gemeentelijke overlevingspensioenen 01/01/2001 - 31/03/2016
00165Pool II - gemeentelijke rustpensioenen 01/01/2001 - 31/03/2016
00166Pool II - gemeentelijke overlevingspensioenen 01/01/2001 - 31/03/2016
00167Pool I - pensioensupplementen - conventie stad Leuven 01/01/2001 - 31/12/2011
00168Overlevingspensioenen - conventie stad Leuven 01/01/2001 - 31/12/2011
00173Pool I - gemeentelijke rustpensioenen - herstructurering OCMW Geraardsbergen 01/01/2001 - 31/12/2011
00174Pool I - gemeentelijke overlevingspensioenen - herstructurering OCMW Geraardsbergen 01/01/2001 - 31/12/2011
00175Pool I - gemeentelijke rustpensioenen - herstructurering tussengemeentelijke electriciteitsregie kampenhout 01/01/2001 - 31/12/2011
00176Pool I - gemeentelijke overlevingspensioenen - herstructurering tussengemeentelijke electriciteitsregie kampenhout 01/01/2001 - 31/12/2011
00179Pool der parastatalen - artikel 12 bis - wegenfonds 01/01/2001 - 31/03/2016
00183Overlevingspensioenen rechthebbenden van de gewezen kaders in Afrika - wet van 14 maart 1960 01/01/2001 - 31/03/2016
00184Rustpensioencomplement - agglomeratie Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/03/2016
00185Rustpensioencomplement - agglomeratie Brussel - Brussels instituut voor milieubeheer 01/01/2001 - 31/03/2016
00186Rustpensioensupplement - gewezen provincie Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01/01/2001 - 31/03/2016
00187Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 01/01/2001 - 31/03/2016
00188Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Vlaamse gemeenschapscommissie - onderwijzend personeel 01/01/2001 - 31/03/2016
00189Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - provincie Waals-Brabant 01/01/2001 - 31/03/2016
00190Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - provincie Vlaams Brabant 01/01/2001 - 31/03/2016
00191Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Franse gemeenschapscommissie 01/01/2001 - 31/03/2016
00192Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Vlaamse gemeenschapscommissie - PMS personeel 01/01/2001 - 31/03/2016
00193Rustpensioencomplement - stad Verviers 01/01/2001 - 31/12/2011
00194Rustpensioencomplement - stad Brussel 01/01/2001 - 31/12/2011
00195Rustpensioencomplement - nationaal orkest van België 01/01/2001 - 31/03/2016
00196Rustpensioencomplement - federaal planbureau 01/01/2001 - 31/03/2016
00197Rustpensioencomplement - nationaal comité voor de energie 01/01/2001 - 31/03/2016
00198Overlevingspensioncomplement - nationaal comité voor de energie 01/01/2001 - 31/03/2016
00201Pool der parastatalen - artikel 12 bis - nationale landmaatschappij 01/01/2001 - 31/03/2016
00203Pool der parastatalen - RTBF - rustpensioen - waarborg supplement 01/08/2002 - 31/03/2016
00204Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Belgacom (vanaf 01/11/2002) 01/11/2002 - 31/12/2003
00205Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Biac (vanaf 01/11/2002) 01/11/2002 - 31/12/2004
00206Pool I - rustpensioenen - art 161bis - Vorselaar 01/01/2002 - 31/12/2011
00207Pool I - overlevingspensioenen - art 161bis - Vorselaar 01/01/2002 - 31/12/2011
00208Pool I - rustpensioenen - art 161bis - Havi-tv 01/01/2003 - 31/12/2011
00209Pool I - overlevingspensioen - art 161bis - Havi-tv 01/01/2003 - 31/12/2011
00212Belgische dienst voor buitenlandse handel - waarborg 01/01/2003 - 31/03/2016
00222Rustpensioencomplement - gewezen provincie Brabant - Vlaamse gemeenschapscommissie - administratief personeel 01/01/2001 - 31/12/2011
00223Pool II - rustpensioencomplement - Oostende 01/01/2001 - 31/12/2011
00224Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sainte-Ode - mandatarissen 01/09/2003 - 31/03/2016
00225Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sainte-Ode - mandatarissen 01/09/2003 - 31/03/2016
00226Pool der parastatalen - artikel 12bis - kamers voor ambachten en neringen 01/07/2003 - 31/03/2016
00227Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie -DVV - gemeente Pepingen - mandatarissen 01/09/2003 - 31/03/2016
00228Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Pepingen - mandatarissen 01/09/2003 - 31/03/2016
00229Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie - rustpensioensupplement ten laste van gemeente 01/04/2001 - 31/03/2016
00230Rustpensioenen Belgacom 01/01/2004 - 31/03/2016
00231RTBF - overlevingspensioen - gewaarborgd supplement 01/08/2002 - 31/03/2016
00232Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2004 - 31/03/2016
00233Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2004 - 31/03/2016
00234Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Sint-Laureins - mandatarissen 01/04/2004 - 31/03/2016
00235Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Sint-Laureins - mandatarissen 01/01/2001 - 31/03/2016
00236Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Stavelot - mandatarissen 01/05/2004 - 31/03/2016
00237Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Stavelot - mandatarissen 01/05/2004 - 31/03/2016
00238Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Stavelot - mandatarissen 01/05/2004 - 31/03/2016
00240Brussels international airport company - rechtstreekse conventie - rustpensioenen 01/10/2004 - 31/12/2004
00241Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Quaregnon 01/05/2004 - 31/03/2016
00242Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Quaregnon 01/05/2004 - 31/03/2016
00243Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - gemeente engis - mandatarissen 01/08/2004 - 31/03/2016
00244Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - gemeente Engis - mandatarissen 01/08/2004 - 31/03/2016
00245Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - OCMW Engis - mandatarissen 01/08/2004 - 31/03/2016
00246Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia - OCMW Engis - mandatarissen 01/08/2004 - 31/03/2016
00247Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Esneux - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00248Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Esneux - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00249Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Esneux - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00250Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - OCMW Esneux - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00251Ifapme - rustpensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/09/2003 - 31/03/2016
00252Ifapme - overlevingspensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/09/2003 - 31/03/2016
00253Franse gemeenschapscommissie - rustpensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/09/2003 - 31/03/2016
00254Franse gemeenschapscommissie - overlevingspensioenen - waarborg Ifpme - Fortis 01/09/2003 - 31/03/2016
00255Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - stad Peruwelz 01/08/2004 - 31/03/2016
00256Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - stad Peruwelz 01/08/2004 - 31/03/2016
00257Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Libramont-Chevigny - mandatarissen 01/08/2004 - 31/03/2016
00258Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - gemeente Libramont-Chevigny - mandatarissen 01/08/2004 - 31/03/2016
00261Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Erpe-mere - OCMW - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00263Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Essen - OCMW - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00264Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Essen - OCMW - mandatarissen 01/09/2004 - 31/03/2016
00265Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie -DVV - Modave - gemeente - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00266Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Modave - gemeente - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00267Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Modave - OCMW - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00269Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ham - gemeente - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00270Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ham - gemeente - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00271Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ham - OCMW - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00273Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - gemeente - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00274Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - gemeente - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00275Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - OCMW - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00276Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Ciney - OCMW - mandatarissen 01/11/2004 - 31/03/2016
00284Belgacom - socio-culturele hulp 01/12/2004 - 31/03/2016
00286Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Opwijk - gemeente - mandatarissen 01/12/2002 - 31/03/2016
00287Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Opwijk - gemeente - mandatarissen 01/12/2004 - 31/03/2016
00288Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Verlaine - gemeente - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00289Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Verlaine - gemeente - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00290Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Wetteren - OCMW - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00291Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Wetteren - OCMW - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00292Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - gemeente - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00293Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - gemeente - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00294Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - OCMW - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00295Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Amel - OCMW - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00296Belgocontrol - rustpensioenen 01/04/2005 - 31/03/2016
00297Brussels international airport company - rustpensioenen 01/04/2005 - 31/03/2016
00298Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - gemeente - mandatarissen 01/05/2005 - 31/03/2016
00299Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - gemeente - mandatarissen 01/05/2005 - 31/03/2016
00300Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - OCMW - mandatarissen 01/05/2005 - 31/03/2016
00301Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Onhaye - OCMW - mandatarissen 01/05/2005 - 31/03/2016
00303Pool I - gemeentelijke overlevingspensioenen - herstructurering association intercommunale hospitaliere de la basse sambre - art. 161bis 01/01/2005 - 31/12/2011
00304Pool I - gemeentelijke rustpensioenen - herstructurering OCMW Charleroi - art. 161bis 01/01/2005 - 31/12/2011
00306Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Rumes - gemeente - mandatarissen 01/05/2005 - 31/03/2016
00307Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Rumes - gemeente - mandatarissen 01/05/2005 - 31/03/2016
00308Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Merbes le chateau - gemeente - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00309Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Merbes le chateau - gemeente - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00311Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Frameries - gemeente 01/07/2005 - 31/03/2016
00312Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Frameries - gemeente 01/07/2005 - 31/03/2016
00313Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia - gemeente Rouvroy - mandatarissen 01/06/2005 - 31/03/2016
00314Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia - gemeente Rouvroy-mandatarissen 01/06/2005 - 31/03/2016
00317Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - gemeente schaarbeek - administratie 01/09/2005 - 31/03/2016
00318Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie -AXA - gemeente schaarbeek - administratie 01/09/2005 - 31/03/2016
00319Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - gemeente schaarbeek - mandatarissen 01/09/2005 - 31/03/2016
00320Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie- AXA -gemeente schaarbeek- mandatarissen 01/09/2005 - 31/03/2016
00321Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - administratie 01/09/2005 - 31/03/2016
00322Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - administratie 01/09/2005 - 31/03/2016
00323Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - mandatarissen 01/09/2005 - 31/03/2016
00327Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Froidchapelle - gemeente - mandatarissen 01/09/2005 - 31/03/2016
00328Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Froidchapelle - gemeente - mandatarissen 01/09/2006 - 31/03/2016
00329Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Assesse - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00330Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Assesse - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00331Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Cerfontaine - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00332Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Cerfontaine - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00333Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Oupeye - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00334Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Oupeye - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00335Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Beringen - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00336Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Beringen - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00337Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DVV - Oupeye - OCMW - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00339Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Wasseiges - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00340Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Wasseiges - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00342Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Wasseiges - OCMW - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00343Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Grez-Doiceau - gemeente - mandatarissen 01/03/2006 - 31/03/2016
00344Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Grez-Doiceau - gemeente - mandatarissen 01/03/2006 - 31/03/2016
00345Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Grez-Doiceau - OCMW - mandatarissen 01/03/2006 - 31/03/2016
00347Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen - rustpensioenen - last federale staat 01/01/2006 - 31/03/2016
00348Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Assenede - gemeente - mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00349Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Assenede - gemeente -mandatarissen 01/01/2006 - 31/03/2016
00352Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Koekelare - OCMW - mandatarissen 01/07/2006 - 31/03/2016
00354Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Heers - gemeente - mandatarissen 01/07/2006 - 31/03/2016
00355Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Heers - gemeente - mandatarissen 01/07/2006 - 31/03/2016
00356Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Heers - OCMW - mandatarissen 01/07/2006 - 31/03/2016
00358Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Yvoir - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00359Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Yvoir - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00360Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Couvin - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00361Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Couvin - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00362Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Brakel - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00363Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Brakel - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00364Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Ittre - gemeente - mandatarissen 15/12/2003 - 31/03/2016
00365Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Ittre - gemeente - mandatarissen 15/12/2003 - 31/03/2016
00366Rustpensioenen - conventie - stad Geraardsbergen 01/01/2007 - 31/12/2011
00367Overlevingspensioenen - conventie - stad Geraardsbergen 01/01/2007 - 31/03/2016
00368Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Fleurus - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00369Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Fleurus - gemeente - mandatarissen 01/11/2006 - 31/03/2016
00370Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV- Koksijde - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00371Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Koksijde - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00372Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florennes - gemeente - mandatarissen 01/02/2007 - 31/03/2016
00373Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florennes - gemeente - mandatarissen 01/02/2007 - 31/03/2016
00374Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florennes - OCMW - mandatarissen 01/02/2007 - 31/03/2016
00376Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Donceel - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00377Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia-DVV - Donceel - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00378Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Aubange - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00380Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Profondeville - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00384Pool der parastatalen - artikel 12bis - 11.40 - Belgisch instituut voor normalisatie 01/12/2006 - 31/03/2016
00385Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Aubange - OCMW - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00387Rustpensioen - conventie - gemeente Jette 01/01/2007 - 31/12/2011
00388Overlevingspensioen - conventie - gemeente Jette 01/01/2007 - 31/12/2011
00389Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Jette - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00390Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Jette - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00391Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Vaux-sur-sure - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00393Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Neupre - OCMW - mandatarissen 01/02/2007 - 31/03/2016
00395Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene - OCMW - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00396Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene - OCMW - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00397Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene - gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00398Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bredene -gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00399Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Saint-Georges-Sur-Meuse - gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00400Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Saint-Georges-Sur-Meuse - gemeente - mandatarissen 01/01/2007 - 31/03/2016
00401Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hooglede - gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00402Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hooglede - gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00403Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia - DVV - Paliseul - gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00404Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Paliseul - gemeente - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00405Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Paliseul - OCMW - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00406Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Paliseul - OCMW - mandatarissen. 01/05/2007 - 31/03/2016
00407Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Ittre - OCMW - mandatarissen 01/01/2005 - 31/03/2016
00408Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Ittre - OCMW - mandatarissen 01/05/2007 - 31/03/2016
00409Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Evergem - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00410Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Evergem - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00411Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00412Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00413Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - OCMW - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00414Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Alveringem - OCMW - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00415Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente 01/10/2007 - 31/03/2016
00416Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente 01/10/2007 - 31/03/2016
00417Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente - mandatarissen 01/10/2007 - 31/03/2016
00418Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - gemeente - mandatarissen 01/10/2007 - 31/03/2016
00419Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - OCMW 01/10/2007 - 31/03/2016
00420Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - OCMW 01/10/2007 - 31/03/2016
00421Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Sint-Pieters-Woluwe - OCMW - mandatarissen 01/10/2007 - 31/03/2016
00423Belgacom - pensioenbonus 2007-2008 01/11/2007 - 31/03/2016
00424Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Kortenberg - gemeente -mandatarissen 01/12/2006 - 31/03/2016
00425Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Kortenberg - gemeente - mandatarissen 01/12/2006 - 31/03/2016
00426Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Jalhay - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00427Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Jalhay - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00428Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zulte - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00429Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zulte - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00430Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Etalle - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00432Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Etalle - OCMW - mandatarissen 01/09/2007 - 31/03/2016
00434Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Libin - gemeente - mandatarissen 01/01/2008 - 31/03/2016
00435Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Libin - gemeente - mandatarissen 01/04/2008 - 31/03/2016
00436Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Libin - OCMW - mandatarissen 01/04/2008 - 31/03/2016
00438Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lokeren - gemeente - mandatarissen 01/04/2008 - 31/03/2016
00439Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lokeren - gemeente - mandatarissen 01/04/2008 - 31/03/2016
00441Rustpensioenen - indirecte conventie - Dexia-DVV - Lokeren OCMW - mandatarissen 01/04/2008 - 31/03/2016
00443Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Rumes - OCMW - mandatarissen 01/07/2005 - 31/03/2016
00445Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bertrix - gemeente - mandatarissen 01/08/2008 - 31/03/2016
00449Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Hastiere - gemeente - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00450Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hastiere - gemeente - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00451Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hastiere - OCMW - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00452Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hastiere - OCMW - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00453Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Martelange - gemeente - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00457Pool II - provincie Antwerpen - waarborgen 01/01/2008 - 31/12/2011
00458Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Nandrin - gemeente - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00459Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Nandrin - gemeente - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00460Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Nandrin - OCMW - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00461Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Nandrin - OCMW - mandatarissen 01/10/2008 - 31/03/2016
00462Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Hooglede - OCMW - mandatarissen 01/11/2008 - 31/03/2016
00464Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Virton - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00465Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Virton - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00466Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Langemark-poelkapelle - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00467Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Langemark-poelkapelle - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00468Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00469Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00470Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - OCMW - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00471Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roosdaal - OCMW - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00472Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Helecine - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00473Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Helecine - gemeente - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00474Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - stad - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00475Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - stad - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00476Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - OCMW - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00477Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Tienen - OCMW - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00478Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bievre - gemeente - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00479Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Bievre - gemeente - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00480Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zele - gemeente - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00481Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zele - gemeente - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00482Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zele - OCMW - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00483Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie- Dexia-DVV - Zele - OCMW - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00484Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Dentergem - OCMW - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00486Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zonnebeke - gemeente - mandatarissen 01/05/2009 - 31/03/2016
00487Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zonnebeke - gemeente - mandatarissen 01/05/2009 - 31/03/2016
00488Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Bievre - OCMW - mandatarissen 01/03/2009 - 31/03/2016
00490Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Izegem - OCMW - mandatarissen 01/07/2009 - 31/03/2016
00491Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Izegem - OCMW - mandatarissen 01/07/2009 - 31/03/2016
00493Vlaams agentschap ondernemen - artikel 12bis 01/01/2009 - 31/03/2016
00495Seraing - gemeente - waarborg - overlevingspensioenen 01/01/2009 - 31/12/2011
00498Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - gemeente - mandatarissen 01/01/2010 - 31/03/2016
00499Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - gemeente - mandatarissen 01/01/2010 - 31/03/2016
00500Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - OCMW - mandatarissen 01/01/2010 - 31/03/2016
00501Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Meeuwen-Gruitrode - OCMW - mandatarissen 01/01/2010 - 31/03/2016
00502Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florenville - gemeente - mandatarissen 01/02/2010 - 31/03/2016
00503Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florenville - gemeente - mandatarissen 01/02/2010 - 31/03/2016
00504Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Florenville - OCMW - mandatarissen 01/02/2010 - 31/03/2016
00506Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knokke-Heist - gemeente - mandatarissen 01/03/2010 - 31/03/2016
00507Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knokke-Heist - gemeente - mandatarissen 01/03/2010 - 31/03/2016
00508Rustpensioen - waarborg Brabant - Waals-Brabant - vanaf 1/1/2009 01/01/2009 - 31/12/2011
00510Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - gemeente - mandatarissen 01/06/2010 - 31/03/2016
00511Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - gemeente - mandatarissen 01/06/2010 - 31/03/2016
00512Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - OCMW - mandatarissen 01/06/2010 - 31/03/2016
00513Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Overpelt - OCMW - mandatarissen 01/06/2010 - 31/03/2016
00514Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - gemeente - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00515Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - gemeente - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00516Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - OCMW - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00517Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Anhee - OCMW - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00518Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chaumont-Gistoux - gemeente - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00519Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chaumont-Gistoux - gemeente - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00520Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Namen - OCMW 01/06/2010 - 31/03/2016
00521Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Namen - OCMW 01/06/2010 - 31/03/2016
00522Rustpensioenen - Ukkel - gemeente - conventie 01/01/2010 - 31/12/2011
00523Overlevingspensioenen - Ukkel - gemeente - conventie 01/01/2010 - 31/12/2011
00524Rustpensioenen - Ukkel - gemeente - waarborg 01/01/2010 - 31/12/2011
00525Overlevingspensioenen - Ukkel - gemeente - waarborg 01/01/2010 - 31/12/2011
00526Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Ukkel - gemeente - mandatarissen 01/01/2010 - 31/03/2016
00527Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Ukkel - gemeente - mandatarissen 01/01/2010 - 31/03/2016
00528Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Doische - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00529Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Doische - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00530Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Damme - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00531Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Damme - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00532Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Damme - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00534Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00535Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00536Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00537Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Lierde - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00538Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia -DVV - Saint-Leger - OCMW - mandatarissen 01/07/2010 - 31/03/2016
00540Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00541Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00542Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Galmaarden - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00543Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Galmaarden - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00546Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00547Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Antoing - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00548Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00549Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00550Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00551Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Chapelle-lez-Herlaimont - OCMW - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00552Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW Schaarbeek - ziekenhuis New Paul Brien 01/09/2005 - 31/03/2016
00553Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW schaarbeek - ziekenhuis New Paul Brien 01/09/2005 - 31/03/2016
00554Elsene - gemeente - waarborg - rustpensioenen 01/01/2010 - 31/12/2011
00556Elsene - OCMW - waarborg - rustpensioenen 01/01/2010 - 31/12/2011
00558Rustpensioenen - directe conventie - Geraardsbergen - gemeente - mandatarissen 01/03/2011 - 31/03/2016
00559Overlevingspensioenen - directe conventie - Geraardsbergen - gemeente - mandatarissen 01/03/2011 - 31/03/2016
00569Overlevingspensioenen - Molenbeek - gemeente - conventie 01/01/2011 - 31/12/2011
00570Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00571Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - gemeente - mandatarissen 01/01/2011 - 31/03/2016
00572Rustpensioenen - Elsene - gemeente - conventie 01/03/2011 - 31/12/2011
00573Overlevingspensioenen - Elsene - gemeente - conventie 01/03/2011 - 31/12/2011
00574Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Elsene - gemeente - mandatarissen 01/03/2011 - 31/03/2016
00575Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie - Elsene - gemeente - mandatarissen 01/03/2011 - 31/03/2016
00576Rustpensioenen - Elsene - OCMW - conventie 01/03/2011 - 31/12/2011
00577Overlevingspensioenen - Elsene - OCMW - conventie 01/03/2011 - 31/12/2011
00585Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Oud-Heverlee - gemeente - mandatarissen 01/07/2011 - 31/03/2016
00586Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Oud-Heverlee - gemeente - mandatarissen 01/07/2011 - 31/03/2016
00587Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Oud-Heverlee - OCMW - mandatarissen 01/07/2011 - 31/03/2016
00589Rustpensioenen - Seraing - gemeente - conventie 01/01/2009 - 31/12/2011
00590Overlevingspensioenen - Seraing - gemeente - conventie 01/01/2009 - 31/12/2011
00591Rustpensioenen - Seraing - OCMW - conventie 01/01/2009 - 31/12/2011
00592Overlevingspensioenen - Seraing - OCMW - conventie 01/01/2009 - 31/12/2011
00593Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Floreffe - gemeente - mandatarissen 01/07/2011 - 31/03/2016
00594Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Floreffe - gemeente - mandatarissen 01/07/2011 - 31/03/2016
00595Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Floreffe - OCMW - mandatarissen 01/07/2011 - 31/03/2016
00597Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Juprelle - gemeente - mandatarissen 01/06/2011 - 31/03/2016
00599Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Assesse - OCMW - mandatarissen 01/08/2010 - 31/03/2016
00601Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zemst - gemeente - mandatarissen 01/11/2011 - 31/03/2016
00602Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zemst - gemeente - mandatarissen 01/11/2011 - 31/03/2016
00603Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knesselare - gemeente - mandatarissen 01/01/2012 - 31/03/2016
00604Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Knesselare - gemeente - mandatarissen 01/01/2012 - 31/03/2016
00605Rustpensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - onderwijzend personeel 01/10/2011 - 31/03/2016
00606Overlevingspensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - onderwijzend personeel 01/10/2011 - 31/03/2016
00607Rustpensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - administratief personeel 01/10/2011 - 31/03/2016
00608Overlevingspensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - administratief personeel 01/10/2011 - 31/03/2016
00609Rustpensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - mandatarissen 01/10/2011 - 31/03/2016
00610Overlevingspensioenen - directe conventie - provincie Oost-Vlaanderen - mandatarissen 01/10/2011 - 31/03/2016
00613Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Zemst - OCMW - mandatarissen 01/11/2011 - 31/03/2016
00614Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV -Zemst - OCMW - mandatarissen 01/11/2011 - 31/03/2016
00615Rustpensioenen fonds van de federale politie 01/04/2011 - 31/03/2016
00616Overlevingspensioenen fonds van de federale politie 01/04/2011 - 31/03/2016
00617Rustpensioenen pool RSZPPO 01/01/2009 - 31/03/2016
00618Overlevingspensioenen pool RSZPPO 01/01/2011 - 31/03/2016
00619Pool RSZPPO - rustpensioenen - afschaffing IMALSO - 161BIS§1 01/01/2012 - 31/03/2016
00620Pool RSZPPO - overlevingspensioenen - afschaffing IMALSO - ART 161BIS§1 01/01/2012 - 31/03/2016
00621Pool RSZPPO - rustpensioenen - herstructurering OCMW Wetteren - ART 161BIS§1 01/01/2012 - 31/03/2016
00623Pool RSZPPO - pensioensupplementen - conventie Stad Leuven 01/01/2012 - 31/03/2016
00624Pool RSZPPO - supplement overlevingspensioenen - conventie stad Leuven 01/01/2012 - 31/03/2016
00627Pool RSZPPO - rustpensioenen herstructurering OCMW Geraardsbergen - ART 161BIS §1 01/01/2012 - 31/03/2016
00628Pool RSZPPO - Overlevingspensioenen en herstructurering OCMW Geraardsbergen - ART 161BIS,§1 01/01/2012 - 31/03/2016
00629Pool RSZPPO - rustpensioenen tussengemeentelijke electriciteitsregie Kampenhout (TEK) - ART 161BIS, §1 01/01/2012 - 31/03/2016
00630Pool RSZPPO - overlevingspensioenen tussengemeneentelijke electriciteitsregie Kampenhout (TEK) - ART 161BIS§1 01/01/2012 - 31/03/2016
00631Pool RSZPPO - rustpensioencomplement Stad Verviers 01/01/2012 - 31/03/2016
00632Pool RSZPPO - rustpensioencomplement stad Brussel 01/01/2012 - 31/03/2016
00633Pool RSZPPO - rustpensioenen herstructurering Vorselaar - ART 161BIS 01/01/2012 - 31/03/2016
00635Pool RSZPPO - herstructurering HAVI-TV - ART 161BIS 01/01/2012 - 31/03/2016
00637Pool RSZPPO - rustpensioencomplement ex-provincie Brabant: Vlaamse Gemeenschapscommissie - administratief personeel 01/01/2012 - 31/03/2016
00638Pool RSZPPO - rustpensioencomplement Oostende 01/01/2012 - 31/03/2016
00640Pool RSZPPO - provincie Antwerpen - Waarborgen 01/01/2012 - 31/03/2016
00641Pool RSZPPO - rustpensioenen gemeente Seraing - waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00642Pool RSZPPO - Gemeente Seraing overlevingspensioenen - waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00645Pool RSZPPO - rustpensioenen waarborg Brabant - Waals-Brabant 01/01/2012 - 31/03/2016
00647Rustpensioenen Gemeente Ukkel - conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00648Overlevingspensioenen gemeente Ukkel - conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00649Pool RSZPPO - rustpensioenen gemeente Ukkel - waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00650Pool RSZPPO - overlevingspensioenen gemeente Ukkel - waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00651Pool RSZPPO - rustpensioenen gemeente Elsene - waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00653Pool RSZPPO - rustpensioenen OCMW Elsene - waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00663Pool RSZPPO - rustpensioenen intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen - Waarborg 01/01/2012 - 31/03/2016
00665Rustpensioenen stad Leuven - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00667Rustpensioenen stad Lokeren - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00668Overlevingspensioenen stad Lokeren - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00669Rustpensioenen OCMW Lokeren - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00670Overlevingspensioenen OCMW Lokeren - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00671Rustpensioenen OCMW Verviers - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00672Overlevingspensioenen OCMW Verviers - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00673Rustpensioenen OCMW Brussel (zonder hospitalen) - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00674Overlevingspensioenen OCMW Brussel (zonder hospitalen) rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00675Rustpensioenen OCMW Brussel (hospitalen) - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00676Overlevingspensioenen OCMW Brussel (hospitalen) - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00677Rustpensioenen stad Geraardsbergen - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00678Overlevingspensioenen stad Geraardsbergen - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00679Rustpensioenen gemeente Jette - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00680Overlevingspensioenen gemeente Jette - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00682Rustpensioenen gemeente Molenbeek - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00683Overlevingspensioenen gemeente Molenbeek - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00684Rustpensioenen gemeente Elsene - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00685Overlevingspensioenen gemeente Elsene - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00686Rustpensioenen OCMW Elsene - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00687Overlevingspensioenen OCMW Elsene -rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00688Rustpensioenen gemeente Seraing - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00689Overlevingspensioenen gemeente Seraing - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00690Rustpensioenen OCMW Seraing - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00691Overlevingspensioenen OCMW Seraing - rechtstreekse conventie 01/01/2012 - 31/03/2016
00692Pool RSZPPO - rustpensioencomplement - lokale politie Hoboken (W30) 01/01/2012 - 31/03/2016
00693Pool RSZPPO - rustpensioencomplement lokale politie Turnhout (W31) 01/01/2012 - 31/03/2016
00694Pool RSZPPO - rustpensioencomplement lokale politie Marcinelle (W30) 01/01/2012 - 31/03/2016
00695Pool RSZPPO - waarborg intercommunale d'incendie de Liège et environs (W19) - rustpensioene 01/01/2012 - 31/03/2016
00696Pool RSZPPO - gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen - waarborg (W25) 01/01/2012 - 31/03/2016
00697Pool RSZPPO - association intercommunale hospitalière de la Basse Sambre - ART 161BIS (Z07) - rustpensioenen 01/01/2012 - 31/03/2016
00698Pool RSZPPO - OCMW Charleroi - ART 161BIS (Z08) - rustpensioenen 01/01/2012 - 31/03/2016
00699Pool RSZPPO - Aquasambre - ART 161BIS§1 (Z09) - rustpensioenen 01/01/2012 - 31/03/2016
00700Poll RSZPPO - Association intercommunale des eaux - ART 161BIS,§1 (Z10) - rustpensioenen 01/01/2006 - 31/03/2016
00701Pool RSZPPO - Compagnie intercommunale de distribution d'eau de Salles et Robechies - ART 161BIS,§1 (Z11) 01/01/2012 - 31/03/2016
00703Pool RSZPPO - OCMW Charleroi - ART 161BIS §1 (Z08) - overlevingspensioenen 01/01/2012 - 31/03/2016
00704Pool RSZPPO - Association intercommunale des eaux - ART 161BIS,§1 (Z10) - overlevingspensioenen 01/12/2006 - 31/03/2016
00705Pool RSZPPO - Aquasambre - ART 161BIS§1 (Z09) -overlevingspensioenen 01/01/2012 - 31/03/2016
00706Pool RSZPPO - Waarborg intercommunale d'incendie de Liège et environs (W19) - overlevingspensioenen 01/01/2012 - 31/03/2016
00707Bornem - Gemeente - Waarborg (W28) 01/01/2012 - 31/03/2016
00708Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie -Dexia - Roeselare - gemeente - mandatarissen 01/03/2012 - 31/03/2016
00709Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roeselare - Gemeente - mandatarissen 01/03/2012 - 31/03/2016
00710Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roeselare - OCMW - mandatarissen 01/03/2012 - 31/03/2016
00711Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Roeselare - OCMW - mandatarissen 01/03/2012 - 31/03/2016
00712Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - OCMW - administratief personeel 01/01/2012 - 31/03/2016
00713Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie Molenbeek - OCMW - administratief personeel 01/01/2012 - 31/03/2016
00714Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Molenbeek - OCMW - mandatarissen 01/01/2012 - 31/03/2016
00716Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Leopoldsburg - gemeente - mandatarissen 01/04/2012 - 31/03/2016
00717Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Leopoldsburg - gemeente - mandatarissen 01/04/2012 - 31/03/2016
00718Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - DEXIA-DVV - Leopoldsburg - OCMW - mandatarissen 01/04/2012 - 31/03/2016
00720Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Havelange - Gemeente - mandatarissen 01/04/2012 - 31/03/2016
00721Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Havelange - gemeente - mandatarissen 01/04/2012 - 31/03/2016
00722Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Silly - gemeente - mandatarissen 01/05/2012 - 31/03/2016
00723Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Silly - gemeente - mandatarissen 01/05/2012 - 31/03/2016
00724Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Neupré - gemeente - mandatarissen 01/01/2012 - 31/03/2016
00726Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Donceel - OCMW - mandatarissen 01/01/2012 - 31/03/2016
00728Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Merbes-le-Chateau - OCMW - mandatarissen 01/01/2012 - 31/03/2016
00731Rustpensioenen - rechtstreekse conventie - Court-Saint-Etienne - OCMW - mandatarissen 01/11/2012 - 31/03/2016
00733Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - gemeente - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00734Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - gemeente - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00735Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - OCMW - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00736Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Le Roeulx - OCMW - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00737Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Amay- gemeente - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00738Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Amay - gemeente - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00739Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Dexia-DVV - Amay -OCMW - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00741Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius/Dexia/DVV - gemeente Deerlijk - mandatarissen 01/12/2012 - 31/03/2016
00743Overlevingspensioenen OCMW van Jette - rechtstreekse overeenkomst 01/01/2009 - 31/03/2016
00744Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - La Roche en Ardenne - gemeente - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00746Rustpensioenen rechtstreekse conventie Jette - OCMW - mandatarissen 01/01/2009 - 31/03/2016
00748Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - Gemeente - Lincent - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00750Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeente Hamoir - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00752Rustpensioenen - rechtstreekse conventie Ganshoren - gemeentebestuur- - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00753Overlevingspensioenen - rechtstreekse conventie Ganshoren - gemeentebestuur - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00754Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeente Wachtebeke - mandatarissen 01/01/2013 - 31/03/2016
00756Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - AXA - OCMW Kontich - mandatarissen 01/02/2013 - 31/03/2016
00760Afgeschaft - gewestelijke ontvangers Vlaams Gewest - rustpensioenen - artikel 24 01/01/2013 - 01/01/2013
00761Gewestelijke ontvangers Vlaams Gewest - overlevingspensioenen - artikel 24 01/01/2013 - 31/03/2016
00762Rustpensioenen Vlaamse Radio en Televisie (VRT) - rechtstreekse conventie 01/10/2013 - 31/03/2016
00763Overlevingspensioenen Vlaamse Radio en Televisie (VRT) - rechtstreekse overeenkomst 01/10/2013 - 31/03/2016
00766Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur van Kelmis - mandatarissen 01/12/2010 - 31/03/2016
00768Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Sambreville - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00769Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Sambreville - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00770Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Sambreville - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00772Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Sint_Martens-Latem - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00774Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Chaumont-Gistoux - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00776Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Kasterlee - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00777Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Kasterlee - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00779Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Kasterlee - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00781Pool RSZPPO - Association intercommunale des eaux du nord de la province de Namur - art. 161bis§1 (Z13) - overlevingspensioenen 01/01/2003 - 31/03/2016
00782Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Hamoir - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00784Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Wachtebeke - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00785Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Wachtebeke - mandatarissen 01/01/2014 - 31/03/2016
00786Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - OCMW Ardooie - mandatarissen 01/04/2014 - 31/03/2016
00788Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Erezee - mandatarissen 01/05/2014 - 31/03/2016
00790Rustpensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Ardooie - mandatarissen 01/05/2014 - 31/03/2016
00791Overlevingspensioenen - onrechtstreekse conventie - Belfius - gemeentebestuur Ardooie - mandatarissen 01/05/2014 - 31/03/2016