Variabele: Loopbaanbreuk prestaties

Een verbetering voorstellen

Naam

Loopbaanbreuk prestaties

Afkorting

T_n_prestaties

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft de verhouding weer tussen feitelijke prestaties (teller) en de volledige duur (noemer) voor de betrokken periode.

Bron

DWH_SDPSP_LPB_CAREERDET

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Voor eenzelfde periode kan de som van de variabelen "Loopbaanbreuk prestaties" en "Loopbaanbreuk afwezigheden" nooit groter zijn dan 1.
  • Aan de hand van deze variabele kan worden bepaald of het een voltijds of deeltijds gewerkte periode betreft.

Internationale compatibiliteit

/