Variabele: Niet verminderde duur prestaties

Een verbetering voorstellen

Naam

Niet verminderde duur prestaties

Afkorting

Net_dur_period

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan hoeveel maanden er gewerkt zou zijn bij een voltijdse aanstelling.

Bron

DWH_SDPSP_LPB_CAREERDET

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De periode geregistreerd onder deze variabelen kan groter of kleiner zijn dan het verschil tussen de start- en einddatum van de periode.
  • Kleiner: tot en met 1998 werd een maand waarin een dag gestaakt werd niet meegeteld in de bepaling van het pensioenrecht.
  • Groter: bij leerkrachten wordt tijdens de periode als contractuele (indien deze wordt gevolgd door een statutaire aanstelling) alleen van september tot juni gewerkt. Om tijdens deze 10 maanden toch 12 maanden pensioenopbouw te realiseren, wordt de periode met 1,2 vermenigvuldigd.

Internationale compatibiliteit

/