Variabele: Type van supplement of vermindering

Een verbetering voorstellen

Naam

Type van supplement of vermindering

Afkorting

Supred_type

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan om welk type supplement of vermindering het gaat.

Bron

DWH_SDPSP_SUP_RED

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Aan een pensioenbedrag dat lager is dan het gewaarborgd minimum pensioenbedrag kan een supplement worden toegevoegd. Er kan een supplement worden toegekend wegens leeftijd of lichamelijke ongeschiktheid.
  • Gepensioneerden kunnen ook een supplement zware handicap ontvangen. Het totale pensioenbedrag en het supplement zware handicap mogen samen niet meer bedragen dan het dubbele van de gewaarborgde bezoldiging. Indien de pensioentrekkende een supplement ontvangt maar van andere pensioenen of renten geniet, worden die in principe van het supplement afgetrokken. De inkomsten van de echtgeno(o)t(e) worden ook gedeeltelijk van het supplement afgehouden. Al deze supplementen worden in de variabele "Supred_type" gebundeld onder de waarde "supplementen minima".
  • De verminderingen die kunnen worden toegepast op de pensioenen worden bij deze variabele samengebracht in 4 categorieën: (1)Vermindering echtgen(o)ot(e): deze vermindering wordt afgehouden van het supplement gewaarborgd minimum pensioen, dat gebundeld wordt in de waarde "supplementen minima", en wordt bepaald door de inkomsten van de echtgen(o)ot(e) van de titularis van het pensioen. De vermindering is enkel van toepassing op rustpensioenen. (2) Vermindering titularis: deze vermindering wordt afgehouden van het supplement gewaarborgd minimum pensioen en van het supplement zware handicap en wordt bepaald door de inkomsten van de titularis van het pensioen. De vermindering is van toepassing op rust- en overlevingspensioenen. (3) Vermindering art.40bis: deze vermindering wordt afgehouden van het nominaal pensioenbedrag en bepaalt dat een overlevingspensioen slechts mag worden gecumuleerd met een rustpensioen tot 55 procent van de maximumwedde van de laatste weddenschaal van de overleden (ex)echtgenoot. Deze vermindering is gebaseerd op de wet van 5 augustus 1978. (4) Vermindering abs max: deze vermindering wordt afgehouden van het nominaal pensioenbedrag wanneer dit het absolute maximum overschrijdt.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
Supplement minimaSupplement wegens leeftijd of arbeidsongeschiktheid aan het pensioenbedrag dat lager is dan het gewaarborgd minimum pensioen of supplement zware handicap 01/01/2001 - 31/03/2016
Vermindering abs maxVermindering die wordt afgehouden van het nominaal pensioenbedrag wanneer dit het absolute maximum overschrijdt. 01/01/2001 - 31/03/2016
Vermindering art40bisVermindering die wordt afgehouden van het nominaal pensioenbedrag en bepaalt dat een overlevingspensioen slechts mag worden gecumuleerd met een rustpensioen tot 55 procent van de maximumwedde van de laatste weddenschaal van de overleden (ex)echtgenoot. 01/01/2001 - 31/03/2016 Deze vermindering is enkel van toepassing op overlevingspensioenen.
Vermindering titularisVermindering die wordt afgehouden van het supplement gewaarborgd minimum pensioen en van het supplement zware handicap en wordt bepaald door de inkomsten van de titularis van het pensioen. 01/01/2001 - 31/03/2016
Vermindering echtgeno(o)t(e)Vermindering die wordt afgehouden van het supplement gewaarborgd minimum pensioen, dat behoort tot de waarde "supplementen minima", en wordt bepaald door de inkomsten van de echtgen(o)ot(e) van de titularis van het pensioen. 01/01/2001 - 31/03/2016 Deze vermindering is enkel van toepassing op rustpensioenen.