Variabele: Vermindering

Een verbetering voorstellen

Naam

Vermindering

Afkorting

Verminderingen

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Indien de pensioentrekkende een supplement ontvangt maar van andere pensioenen of renten geniet, worden die in principe van het supplement afgetrokken. De inkomsten van de echtgeno(o)t(e) worden ook gedeeltelijk van het supplement afgetrokken. Verminderingen worden ook afgehouden van het nominaal pensioenbedrag bij de cumulatie van een overlevingspensioen met een rustpensioen en bij de overschrijding van het absoluut maximum rust- en overlevingspensioen.

Bron

DWH_SDPSP_PENSIONS

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Enkel het bedrag van de vermindering(en) wordt uitgedrukt door deze variabele.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/