Variabele: Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de hoofdbegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de inkomsten uit een artistieke activiteit van de hoofdbegunstigde

Afkorting

EREVART

Thema

Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

De leefloonbegunstigden die over inkomsten beschikken die voortvloeien uit een artistieke activiteit waarvan de prestaties onregelmatig zijn, kunnen een vrijstelling genieten voor deze inkomsten gedurende een periode van drie jaar binnen een periode van zes jaar die aanvangt op de eerste dag waarop de vrijstelling wordt toegekend. Als artistieke activiteit wordt beschouwd de creatie en vertolking van artistieke werken, inzonderheid op het vlak van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie. Wettelijke basis: koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 35, § 1.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De inkomsten opgeleverd door artistieke activiteiten worden gedeeltelijk vrijgesteld bij de berekening van de inkomsten van betrokkene. De vrijstelling van inkomsten die voortvloeien uit artistieke activiteiten is een specifieke variant op de vrijstelling van de inkomsten die afkomstig zijn van de sociaal-professionele integratie die hiervan afwijkt.

Het vrijgestelde bedrag bedraagt maximaal 2.263,68 EUR per jaar (dit bedrag stemt overeen met het basisbedrag van 2.133,12 EUR).

De duur van de vrijstelling bedraagt 3 jaar en begint te lopen op de dag waarop de betrokkene voor de eerste keer over inkomsten afkomstig van een artistieke activiteit beschikt.

Internationale compatibiliteit

/