Variabele: KBO van de organisatie

Een verbetering voorstellen

Naam

KBO van de organisatie

Afkorting

kbo

Thema

Activering door het OCMW, Werkgever

Definitie/omschrijving

Deze variabele verwijst in de Kruispuntbank Ondernemingen naar het nummer van de instelling die het activeringsproject van de deelnemer uitvoert.

Bron

DWH_SPPISFSE

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - 30/06/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/