Variabele: OCMW-steun niveau 1

Een verbetering voorstellen

Naam

OCMW-steun niveau 1

Afkorting

groep_niveau1

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Het type OCMW-steun op het eerste en hoogste niveau.

Deze variabele laat toe om een onderscheid te maken tussen de personen die ressorteren onder het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002) en de personen die ressorteren onder het Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965).

Zie bijlage1 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002). Zie bijlage2 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965). Zie bijlage3 voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Bron

DWH_SPPIS_Soutien_CPAS

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

Het Recht op Maatschappelijke Integratie wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven. Sommige personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het wachtregister hebben echter Recht op Maatschappelijke Integratie. Dit is het geval voor de personen die tot één van de volgende categorieën behoren: (1) burger van de Europese Unie of persoon die hem begeleidt in het kader van een gezinshereniging en die beschikt over een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden; (2) erkende staatloze, (3) erkende vluchteling. De eerste categorie van personen kan voorkomen in het vreemdelingenregister maar niet in het wachtregister. De tweede en derde categorie kunnen zowel in het vreemdelingenregister als in het wachtregister voorkomen.

Het Recht op Maatschappelijke Hulp wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Recht op Maatschappelijke Integratie 01/01/2003 - ∞
2Recht op Maatschappelijke Hulp 01/01/2003 - ∞