Variabele: Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie

Een verbetering voorstellen

Naam

Type instelling die tussenkomt in de socioprofessionele integratie van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie

Afkorting

CBENITGTYP

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan welke instelling tussenkomt in de opleiding of de socioprofessionele inschakeling van de begunstigde. Het OCMW kan de actor van de opleiding of de tewerkstelling van een begunstigde zijn. Het OCMW kan ook de tussenpersoon zijn bij de opvolging van een opleiding of tewerkstelling van een begunstigde op dezelfde wijze als de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG).

De socioprofessionele integratie verwijst naar een specifieke reglementering (art. 35 van het KB van 11 juli 2002).

De begunstigde kan ook zelf het initiatief hebben genomen om een opleiding te volgen of een tewerkstelling te aanvaarden.

Zie bijlage5 voor een overzicht van de maatregel socioprofessionele integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De maatregelen met betrekking tot de socioprofessionele integratie hebben betrekking op zowel de leefloners als de personen op wie de wetgeving over de maatschappelijke hulp van toepassing is. Deze variabele wordt echter enkel ingevuld voor de maatschappelijke integratie.

Het is mogelijk dat bepaalde codes vooraf gegaan worden door een 0. Het gaat om een anomalie in de codering. Bijvoorbeeld, als de code 01 verschijnt, dient men dit te lezen als 1.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0onbekend 01/10/2002 - ∞
1Het OCMW staat in voor de opleiding of de tewerkstelling 01/10/2002 - ∞
2Het OCMW is bemiddelaar bij de tewerkstelling 01/10/2002 - ∞
3Het OCMW is bemiddelaar bij de vorming 01/10/2002 - ∞
4Tussenkomst van de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten met het oog op een tewerkstelling 01/10/2002 - ∞
5Tussenkomst van de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten met het oog op een vorming 01/10/2002 - ∞
6Tussenkomst van een derde instelling met het oog op een tewerkstelling 01/10/2002 - ∞
7Tussenkomst van een derde instelling met het oog op een vorming 01/10/2002 - ∞
8Tewerkstelling of vorming op initiatief van de betrokkene zelf 01/10/2002 - ∞

Socioprofessionele integratie

De socioprofessionele integratie verwijst naar een specifieke reglementering (art. 35 van het KB van 11 juli 2002) die bepaalt dat een gedeelte van de inkomsten van de begunstigde vrijgesteld kan worden. Op die manier worden de begunstigden ertoe aangezet om werk te zoeken, een beroepsopleiding aan te vatten of voort te zetten.