Variabele: Datum beslissing van ouder 1

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum beslissing van ouder 1

Afkorting

Datum_beslissing_ouder1

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Datum regularisatie van ouder 1, erkenning als asielzoeker .

Bron

DWH_RN_Origine

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Een datum van beslissing wijst op het feit dat de betrokkene een asielaanvraag heeft ingediend die resulteerde in een opname in het bevolkings- en vreemdelingenregister, omdat de vraag werd goedgekeurd of omdat de betrokkene om een andere reden dan asiel werd toegelaten (geregulariseerden).

Internationale compatibiliteit

/