Variabele: Identificatienummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer

Afkorting

INSZ-REF

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Gecodeerd INSZ van de referentiepersoon (op 1 januari)

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Alle personen die bekend zijn bij de Belgische socialezekerheidsinstellingen beschikken over een uniek nummer: het INSZ. Voor de personen opgenomen in het rijksregister komt dit nummer overeen met het Rijksregisternummer, zoniet met een Bisregisternummer, of het Terregisternummer.
  • Voor elke persoon gekend in het Rijksregister is de referentiepersoon bekend. Via deze persoon corresponderen de gemeentelijke administraties met het gezin en zijn/haar gecodeerd INSZ is de sleutelvariabele voor elk gezin. Eens iemands referentiepersoon gekend is, kunnen dus de gecodeerde INSZ-nummers van het hele gezin opgezocht worden, met telkens van elk gezinslid de leeftijd en het geslacht. Van gezinsleden die gekend zijn bij een van de deelnemende instellingen, beschikt men meteen ook over een aantal gegevens met betrekking tot hun socio-economische positie.
  • De bron is in dit geval beperkt tot Rijksregistergegevens.

Internationale compatibiliteit

/