Variabele: Identificatienummer van de sociale zekerheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de sociale zekerheid

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Het IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instanties van de sociale zekerheid wordt gebruikt. Het INSZ nummer wordt door de KSZ op anonieme wijze gehercodeerd naar een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_RN_CohabitationLegale

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2014 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Op basis van dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld worden.

Dit identificatienummer komt in dit geval overeen met het rijkregisternummer.

De gegevens van het wettelijk samenwonen zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 grotendeels en pas vanaf 2005 geheel in het DWH AM&SB geïntegreerd. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen

.

Internationale compatibiliteit

/