Variabele: IT202 - codes

Een verbetering voorstellen

Naam

IT202 - codes

Afkorting

It202_codes

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Reden van verblijf.

Bron

DWH_RN_Origine

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/2008 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele werd pas in maart 2008 in gebruik genomen, en is aanvankelijk erg onvolledig. Pas in 2013 is de vervollediging ervan (nagenoeg) helemaal afgerond.

Voor kinderen is deze variabele dikwijls niet ingevuld, daar waar de ouders wel een waarde toegekend hebben gekregen. In dat geval hadden die kinderen een code moeten krijgen die wijst op familiehereniging.

Alleen de eerste code werd geregistreerd, ze werd niet geactualiseerd wanneer de betrokkene van code wijzigde.

Het verdient aanbeveling deze variabele pas vanaf 2010 te gebruiken.

Meer info: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/instructies/IT-lijst/IT202_Vreemdelingen_Informatie_20230609.pdf

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Mobiliteit 31/12/2022 - ∞ Bijvoorbeeld: gedetacheerde werknemer, onderzoeker, student.
1Gezinshereniging, samenwoning, adoptie en anderefamilieleden 31/12/2008 - ∞
2Asiel en diverse bescherming 31/12/2008 - ∞
3Regularisatie 31/12/2008 - ∞
4Werknemer 31/12/2008 - ∞
5Andere redenen 31/12/2008 - ∞
6Student 31/12/2008 - ∞
7Langdurig ingezetene 31/12/2008 - ∞
8Vreemdeling die een bijzonder statuut geniet 31/12/2008 - ∞
9Belpic - voorlopige code 31/12/2008 - ∞ In bepaalde gevallen is de informatie over de reden van migratie niet meteen beschikbaar. Om de aanmaak van een elektronische vreemdelingenkaart toch al te kunnen opstarten, wordt de code 9 (Belpic - voorlopige code) ingevoerd in het IT 202. Eens de informatie over de reden van de migratie beschikbaar is, dient deze voorlopige code vervangen te worden.