Variabele: LIPRO-positie

Een verbetering voorstellen

Naam

LIPRO-positie

Afkorting

LIPRO

Thema

Gezinsgegevens, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Positie in het gezin volgens de LIPRO-typologie (zie bijlage1)

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 • De 'LIPRO-positie' werd bepaald op basis van de LIPRO-typologie van de huishoudens (Lifestyle Projections/ ontwikkeld door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut). De variabele werd ontwikkeld in samenwerking met de Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS). Meer informatie is beschikbaar in de brochure "Huishoudens in België, een ontsluiting van rijksregistergegevens" van E. Lodewijckx, Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, Vlaamse Wetenschappelijke Instelling.
 • De bron is in dit geval beperkt tot Rijksregistergegevens.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
SINGAlleenstaande 31/12/1998 - ∞
MAR0Gehuwde zonder kind 31/12/1998 - ∞
MAR+Gehuwde met kind 31/12/1998 - ∞
CMARKind bij gehuwd paar 31/12/1998 - ∞
UNM0Ongehuwd samenwonende zonder kind 31/12/1998 - ∞
UNM+Ongehuwd samenwonende met kind(eren) 31/12/1998 - ∞
CUNMKind bij ongehuwd paar 31/12/1998 - ∞
H1PAHoofd eenoudergezin 31/12/1998 - ∞
C1PAKind in een eenoudergezin 31/12/1998 - ∞
NFRPAndere inwonende 31/12/1998 - ∞
OTHROverige personen 31/12/1998 - ∞
COLLWonend in een collectief huishouden 31/12/1998 - ∞

Condities voor het toekennen van type huishouden

Een huishouden is een eenheid van personen die allen dezelfde referentiepersoon hebben. Het toekennen van het type_huishouden baseert zich op volgende variabelen in het rijksregister :

 • INSZ (rijksregisternummer)
 • INSZ van de referentiepersoon (rijksregisternummer)
 • Relatie
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Eénpersoonshuishouden :

Een persoon behoort tot een eenpersoonshuishouden als zijn gegevens voldoen aan volgende condities :

 1. op basis van de berekening van het aantal leden in het huishouden : aantal personen in huishouden = 1;
 2. op basis van de variabele “relatie” : relatie = 1;
 3. 15 jaar of meer.

Mogelijke LIPRO-positie : SING.

Gehuwd paar zonder kinderen :

Een huishouden behoort tot dit type als voldaan wordt aan volgende condities :

 1. op basis van de variabele “relatie” : er is een persoon die de code relatie tot gezinshoofd=2 (echtgenoot) heeft;
 2. leeftijd referentiepersoon 15 jaar of meer en leeftijd echtgenoot 15 jaar of meer;
 3. er is geen persoon die de code relatie tot gezinshoofd = 3 (kind) of 13 (stiefkind) heeft, of een code relatie tot gezinshoofd = 12 (niet-verwant) heeft en jonger is dan 18.

Mogelijke LIPRO-posities :

 • MAR0 : referentiepersoon of echtgenoot.
 • NFRP : overige gezinsleden.

Gehuwd paar met kinderen :

Een huishouden behoort tot dit type als voldaan wordt aan volgende condities:

 1. op basis van de variabele “relatie” : er is een persoon die de code relatie tot gezinshoofd=2 (echtgenoot) heeft;
 2. leeftijd referentiepersoon 15 jaar of meer en leeftijd echtgenoot 15 jaar of meer;
 3. er zijn één of meerdere personen die de code relatie tot gezinshoofd = 3 (kind) of 13 (stiefkind) hebben, of een code relatie tot gezinshoofd = 12 (niet-verwant) hebben en jonger zijn dan 18.

Mogelijke LIPRO-posities :

 • MAR+ : referentiepersoon of echtgenoot (code relatie = 2);
 • CMAR : kind binnen het gezin (code relatie=3 of 13, of code relatie = 12 en jonger dan 18);
 • NFRP : overige gezinsleden.

Eénoudergezinnen :

Een huishouden behoort tot dit type als voldaan wordt aan volgende condities:

 1. de referentiepersoon is 15 jaar of meer;
 2. op basis van de variabele “relatie” : er is geen persoon die de code relatie tot gezinshoofd=2 (echtgenoot) heeft;
 3. er mag geen potentiële partner aanwezig zijn in het huishouden;
 4. er zijn één of meerdere personen die de code relatie tot gezinshoofd = 3 (kind) of 13 (stiefkind) hebben, of een code 12 (niet-verwant) en jonger dan 18 zijn.

Mogelijke LIPRO-posities :

 • H1PA : referentiepersoon;
 • C1PA : kind binnen het gezin (code relatie = 3 of 13, of code relatie = 12 en jonger dan 18);
 • NFRP : overige gezinsleden.

Ongehuwd paar met kinderen :

Een huishouden behoort tot dit type als voldaan wordt aan volgende condities:

 1. de referentiepersoon is 18 jaar of meer;
 2. op basis van de variabele “relatie” : er is geen persoon die de code relatie tot gezinshoofd=2 (echtgenoot) heeft;
 3. er is een partner aanwezig in het huishouden;
 4. er zijn één of meerdere personen die de code relatie tot gezinshoofd = 3 (kind) of 13 (stiefkind) hebben, of die de code relatie tot gezinshoofd = 12 hebben en minstens 15 jaar jonger zijn dan de partner.

Mogelijke LIPRO-posities :

 • UNM+ : referentiepersoon en partner (zie condities);
 • CUNM : kind binnen het gezin (zie condities);
 • NFRP : overige gezinsleden.

Ongehuwd paar zonder kinderen :

Een huishouden behoort tot dit type als voldaan wordt aan volgende condities:

 1. de referentiepersoon is 18 jaar of meer;
 2. op basis van de variabele “relatie” : er is geen persoon die de code relatie tot gezinshoofd=2 (echtgenoot) heeft;
 3. er is een partner aanwezig in het huishouden;
 4. er zijn geen personen die de code relatie tot gezinshoofd = 3 (kind) of 13 (stiefkind) hebben, of die de code relatie tot gezinshoofd = 12 hebben en minstens 15 jaar jonger zijn dan de partner.

Mogelijke LIPRO-posities :

 • UNM0 : referentiepersoon en partner (zie condities);
 • NFRP : overige gezinsleden.

Collectief huishouden :

Iemand behoort tot een collectief huishouden als volgende conditie is voldaan:

 1. op basis van de variabele “relatie” : de persoon heeft een code relatie tot gezinshoofd=20.

Mogelijke LIPRO-positie : COLL.

Overige huishoudens en onbekend :

Indien een huishouden niet onder één van de vorige huishoudtypes valt, wordt dit onder de categorie ‘overige huishoudens en onbekend’ geplaatst.

Mogelijke LIPRO-positie : OTHR.

Aanvulling bij de bepaling van de huishoudtypes éénoudergezin, ongehuwd paar met kinderen en ongehuwd paar zonder kinderen

a) Bepaling of er een potentiële partner in het huishouden aanwezig is :

Potentiële partners binnen het huishouden zijn alle personen binnen dat huishouden die voldoen aan volgende condities :

 • 18 jaar of meer;
 • van het andere geslacht dan de referentiepersoon;
 • de relatie verwantschap tot het gezinshoofd is 12.

 

b) Bepaling of er een partner is binnen het huishouden :

Op basis van de lijst van potentiële partners :

=> indien 1 persoon voldoet aan de criteria van potentiële partner dan wordt deze beschouwd als de partner van de referentiepersoon.
=> indien meerdere personen voldoen aan de criteria van potentiële partner, dan wordt nagegaan welke persoon het kleinste leeftijdsverschil heeft met de referentiepersoon. Indien het leeftijdsverschil van deze persoon met alle andere potentiële partners 15 jaar of meer is, dan wordt deze persoon beschouwd als partner van de referentiepersoon, zoniet is er geen partner in het huishouden.

 

Vanaf 1 januari 2018: werking nieuwe codes relatie tot gezinshoofd 21, 22 en 23

In eerste instantie worden de codes van de variabele “relatie” = 21 (partner) en 22 (wettelijk samenwonende) gelijkgesteld met relatiecode 12 (zonder familieverband). In het merendeel der gevallen geeft de LIPRO dan aan dat het om een “ongehuwd paar met kinderen” (type_huishouden = 3) of “ongehuwd paar zonder kinderen” (type_huishouden = 4) gaat, waarbij de persoon met de betrokken code zelf de LIPRO-positie “UNM+” respectievelijk “UNM0” inneemt. Indien het LIPRO-algoritme echter niet als resultaat “ongehuwd paar met kinderen” of “ongehuwd paar zonder kinderen” oplevert, dan worden deze gezinnen bij de groep “overige huishoudens en onbekend” (LIPRO-positie “OTHR”) toegevoegd.

In sommige gevallen kan de persoon met een code relatie tot gezinshoofd = 22 echter geen koppel vormen met de referentiepersoon omdat hij/zij er familielid van is (informatie afkomstig van STATBEL). Dan wordt dat huishouden alsnog toegewezen aan de groep “overige huishoudens en onbekend” (LIPRO-positie “OTHR”). In andere gevallen kan de persoon met een code relatie tot gezinshoofd = 22 wel inwonen bij een “ongehuwd paar met kinderen” of “ongehuwd paar zonder kinderen”, maar is hij/zij niet de partner (LIPRO-positie “UNM+” of “UNM0”). Dan wordt dat huishouden eveneens toegewezen aan de groep “overige huishoudens en onbekend” (LIPRO-positie “OTHR”).

Is er in een huishouden een persoon met een code relatie tot gezinshoofd = 23, dan wordt dat huishouden naar “overige huishoudens en onbekend” (LIPRO-positie “OTHR”) verwezen.